Moafrika e tsoelapele ho etsa mosebetsi oa Molimo har’a Basotho

Moafrika e ntse e tsoelapele ho thusa Basotho ba litlokotsing tse fapakaneng, e sa khetholle. Majalefeng a Lapele la beke ena, e thusitse moshanyana oa Qhoalinyane Ha Seqoabe Quthing ka maoto a tlang ho mo fihlisa hae, a tloha Mafeteng.

Bongani Qoaoe ea lilemo li leshome le metso e supileng o ne a ile a tholoa ke Tšeliso Thulo, a re o tsoa Matsieng ka maoto, moo a neng a ts’episitsoe mosebetsi oa ho alosa ,athe o tla fumana ba se ba mo rakile.

Bamameli ba ile ba mo phallela ka litekana tse ka mo fihlisang hae, tse utloahetseng li feta ea koloi, hoo a ka bang a fihla hae a ts’oaretse nkhonoa’e le bana babo lethonyana. Ho feta moo, ho bile le molebeli ea itseng o tla mo fa boroko le lijo, a tle a tsohelle tseleng a khatholohile a bile a thibile lephako.

Chitjanyane Teanye ea neng a ile a re o thotse lekaota, le neng le re le tla le phaqaola le shotile le tsoa Lindela, Afrika Boroa o re le mo nyameletse ka mor’a hore a le kopele lithuso tse neng li tla le atametsa ha habo lona.

O re Mats’eliso Nhlahlane ea itseng ke motho oa K’hok’hobe, kampong ea Quthing, o ne a re o sa tsoa tipeloa lelibohong la Caledonspoort, Butha Buthe, o tsamaile le lenoajoala la hona Butha-Buthe moo a re o ilo robala ha lona.  Together o re o se a tla busetsa chelete eo ho mong’a eona.