Boholo ba Bamameli ba Moafrika Lenaneong la Nyakafatane kajeno ebile hore Sealemoea sena sa Molimo se bonahala se rometsoe ke Jehova Molimo ho tla lopolla sechaba sa Basotho.

Sena se tla kamor’a hore Sena sa Molimo se thuse Morena Oicha oa Ha Tsolo le Sechaba sa hae ka monna oa Qachaseneke eo esaleng a kulela motseng oo nako e telele ho sa tsejoe ba habo.

Litjamela Makoae oa Ha-Pitso Makoae Qachaseneke esale a fihla Maseru lilemong tsa khale ho sa tsejoe na ha habo ke hokae.

Bamameli ba itse, Molimo o atlehise Mothehi oa Sealemoea sena le Basebeletsi ba sona kaha ho bonahala boikemisetso bo le matla ho thuseng Sechaba sa Basotho.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.