Koetliso ea Nku le Konyana e tla ba libekeng tse peli tse tlan

Ba seng ba rekile nku le konyana ea eona, ’moho le bao e leng hona ba tla reka, ba tla ts’oarelo thupelo e holim’a tlhokomelo ea mohlape oo ka lijo, metsi le ka meriana, ka la mashome a mabeli a metso e supileng, e leng Moqebelo oa ho qetela oa khoeli e holimo.

Bahlophisetsi ba thupelo ba re koetliso ea letsatsi le leng e tla ja makholo a mabeli le mashome a mahlano a maloti, motho ka mong, ’me molemo oa eona e tla ba ho thusa bohle ka malebela a tla etsa hore liphoofolo tseo li ba phelele nako e telele, li be li ba fe boea ba maemo.

Lihoai tse tlang thupelong eo, li bile li eletsoa hore li itlele lijo, ’moho le lisebelisoa tsa ho ngola le ho ngolla.