Setsebi sa temo ea lijalo sa Moafrika Fm, se re ke nako e nepahetseng ea ho jala nakong ena ea mafafatsane, ’me ho monate ho lihoai tsa meroho hoba likokonyana tse e jang, li bolaoa ke serame.

Monghali Moremoholo Makhabane ea tsejoang ka la Sefate sa Khosi ’Mopo, o re lihoai li se itšoenye ka manyolo a Sekhooa li sebelise mosuoela, moiteli oa likhutšoane, oa likhoho le oa likolobe ho ntlafatsa temo ea lijalo.