Setsebi sa temo ea lijalo sa Moafrika Fm, se re ke nako e nepahetseng ea ho jala nakong ena ea mafafatsane, ’me ho monate ho lihoai tsa meroho hoba likokonyana tse e jang, li bolaoa ke serame.

Monghali Moremoholo Makhabane ea tsejoang ka la Sefate sa Khosi ’Mopo, o re lihoai li se itšoenye ka manyolo a Sekhooa li sebelise mosuoela, moiteli oa likhutšoane, oa likhoho le oa likolobe ho ntlafatsa temo ea lijalo.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.