Metsing o keteka letsatsi la hae la tsoalo ka ho abela bana limpho,Rapo-le-boea

Bana ba likolo tsa mathomo tikolohong ea Rapo-le-boea, lebatooeng la ’Maletsunyana No.47, ba filoe lieta tsa sekolo ketekelong ea letsatsi la tsoalo la moetelliepele oa Nonyana e kholo, monghali Mothejoa Metsing, mafelong a beke.

Phala ea Nonyana e kholo, monghali Teboho Sekata, e re ke selemo sa boraro ka tatellano komiti e kholo e hlophisa ketekelo ena ka hore Metsing a busetse sechabeng.

O re ba ile ba sisimosoa pelo ke sello sa Morena Liketso Matjeka, ea ileng a itela ho eena hore ba selemong sa bobeli sa tlala le tlhobolo kaha ’muso e sale o kanyapa boea ba mehlape ea bona o sa ba lefe.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.