Bahlankana ba pitikisoa le ho tokhotsoa ke mapolesa Matelile

Mok’hanselara oa Matelile Ha-Tebelo, Mafeteng, o re sepolesa sa tikoloho eo, se ile sa pitikisa le ho tokhotsa bahlankana ba leshome le metso e mehlano, a ba a ba ntša likotsi le ho roba ba bararo matsoho, ka mor’a hore ho bolokoe mohlankana oa motse oo, ka Labotšelela la beke e fetileng.

Monghali Hanyane Ramantšane, o re litaba tsena li etsahetse ha ho ne ho ntse ho behoa thekeng, ho khutloa mabitleng, moo mapolesa a ileng a fihla a botsa banna ba neng ba le lapeng leo, hore ke bo mang ba neng ba ntse ba bina lekhele ka linqalong tsa motse oo, hona tsatsing leo.

O re mapolesa a ile a hloaea bahlankana ba palo e boletsoeng, a ba potetsa ka mor’a motse, moo a ileng a ba pitikisa ka har’a seretse le ho ba polela ka teng, a nt’o ba khutlisetsa motseng ba le joalo.

Le ha ho le joalo o re o ile a tlalehela mookameli oa sepolesa sa tikoloho eo, eena a re o fumane tlaleho ea hore bahlankana bao, ba ne ba tsoile taolong.