Polao e sehloho ea MaAfrika a phelang, a sebetsang le a etetseng Afrika Boroa ka le reng ke matsoa-ntle a hoebang ntle le molao, a nkelang MaAfrika Boroa mesebetsi le menyetla ea khoebo, e nkile mothinya o sele, hoo e seng e le MaAfrika Boroa a seng a le tsietsing ea ho hlaseloa linaheng tsa Afrika e le boiphetetso.

Matsatsing a pele a beke ena, ho se ho hlahelletse liketsahalo tsa ho chesoa le ho otloa ka majoe ha makoloi a maholo a thepa, Mosambiki, Zimbabwe le Malawi, e le makoloi a nang le linomoro tsa Afrika Boroa. Malawi teng, ho chesitsoe bese ea bahahlauli ea Cape Town.

President Cyril Ramaphosa o tsoile molomo a khalemela litlokotsebe tse hlaselang MaAfrika ao, empa o boetse o itse bohle ba hoebang le ho sebetsa Afrika Boroa ntle le tumello ea molao, ba tla thulana le letsoho le matla la molao.

Sello Julius Malema, moetellipele oa mokha oa boraro ka boholo naheng eo, eena o khalemetse MaAfrika Boroa ka matla, a ba a re, ha e ba khalemo eo ea hae e ka mo tima menoana likhethong, ho mpe ho be joalo. O itse bahlaseli ba emise hang litlhaselo tseno tse molemong oa makhooa hang-hang.