Ngoanana ea nang le bokooa o lebeletse lesea kamor’a ho betoa ke moahisane

Moholoane oa ngoanana oa ’Melikane Ha Makhaola Lekhetho, Qachaseneke, ea lilemo li mashome a mabeli a metso e mene ea nang le bokooa ba kelello, o re ngoanana o lebeletse lesea leo a imisitsoeng ke sebiti seo ha joale se leng ka tlhabollong seterekeng seo.

Ea buileng le Lehakoe la Litaba o re se mo hloellisang qhooeng ena ke hore lelapa la habo ngoanana le kile la bitsetsoa khotla bekeng e fetileng ka Labobeli, ka le reng malapa a buisane ’melaelloa a tsebe ho tsoa toronkong, a tl’o hlokomela lesea leo ’m’a lona a le lebeletseng khoeling ena, empa ba latola.

O re monna eo oa moahisane o ile a hla a qhalla lelapa matsoho ka pela morena ea neng a ba kopantse le hoja a sa hane hore o bitile ngoanana a ne a ile patsing a le mong. Lebaka le leng ke hore o ile a leka ho balehela RSA ha a tla qhautsoa ke sepolesa.