Lipitso tsa Tlhophobocha li tima Basotho ba bangata ho hlahisa maikutlo

Bamameli ba Pusong ea Sechaba ka Sechaba, ba re lipitso tse malebana le Tlhophobocha tse ntseng li etsoa ke mekhatlo e ikemetseng, naha ka bophara, ha li fihlele sechaba se sengata hoba li ba nakong ee boholo bo leng mesebetsing.

Ba re taba eo, e koalla maikutlo a Basotho ba bangata kantle, ’me mekhatlo ha e lokela ho fana ka tlaleho ea tšebetso ea oona, e tla fana ka bohashana hoba boholo ba maikutlo e sa bo fumana.

Ba bile ba re kutloisiso ea bona ke hore ho ke ho sebelisoe se-ea-le-moea ho pharalatsa litaba tsa mekhatlo ena hoba ka sona e ka fihlela sechaba se sengata ka nako e le ’ngoe sa ba sa botsa lipotso le ho tlatsetsa mananeong nakong eo.

Le ha ho le joalo, ba re ho tloha sethathong sa litaba tsa Tlhophobocha, ho utloahala ha bohle ba nang le kobo ea bohali ho tsona, ba sa ee ka maikutlo ho fihlela se hlokoang sa ho hlopha bocha, molao oa motheo oa Lesotho, paramente, le tšireletso har’a tse ling.