Basotho ba supileng ba bolailoe ke MaZulu, ho tsekoa mesebetsi

Basotho ba supileng ba se ba fenethiloe ke MaZulu a Natala ha ba bang ba bangata ba tlalehoa ba nketsoe litsing tsa kokelo, ka likotsi tse mpe. Ba hlasetsoe ke MaZulu a reng Basotho ba ba nkela mesebetsi.

Makoloi a limomoro tsee e seng tsa Afrika Boroa le tsona li hlalosoa li hlaseloa le ho chesoa ke bacha ba halefileng haholo ba profofinsi ena ee Basotho ba bangata ba reng thepa e rekisoang ke baits’okoli, le bana ba likolo ba isoa ho eona ho ea bona leoatle.

Litaba tsena ha li e-so tiisoe ke ’muso oa Lesotho, empa li se li tletse lefatše ka thomello ea marang-rang a facebook. Teko ea Lehakoe la Litaba ea ho fumana phala ea ’muso ha ea atleha.