Basotho ba re keteko ea letsatsi la tsoalo e lokela ho nka sebopeho sa Sesotho

Basotho ba re keteko ea letsatsi la tsoalo e lokela ho tlosoa mona moo Basotho ba e nkileng ho makhooa, likukung, majoaleng le linameng, le fetoleloe moo le tlang ho tsoela motsoali molemo, empa ha e ba e le la motho ea nang le boemo sechabeng, molemo oo o fetele ho sona sechaba seo.

Momameli e mong o bile a hopola hore monghali Kuoane Ramatšella o kile a khothaletsa taba ea mofuta ona nakong ea khang ea kuku ea letsatsi la tsoalo la Rabasotho, Butha Buthe, a re se molemo ke hore chelete ea letsatsi leno, e ka be e isitsoe lintlafatsong, e be ka letsatsi leo la tsoalo Ea hae, o fana ka tsona sechabeng.

Ka ho tšoana, ho ile ha hopoleha hore monghali Mothejoa Metsieng oa Nonyana e Kholo ke e mong oa Basotho ba fokolang ba ketekang letsatsi la hae la tsoalo ka ho isa molemo baneng ba likolo. E mong ntatemoholo Mafa Moletsane, o tlalehoa a ne a ne a keteke la hae ka ho etsetsa bonkhono le bontatemoholo ba habo molemo.

Moafrika FM eona e isa mokete oa tsoalo ea eona sechabeng, ka ho isa mananeo a sona metseng e hole le toropo ea Maseru, e fihle e keteke le sechab ka matsatsi a mararo le masiu a mabeli, e ntse e bile nka litaba tsa sechaba tsee se neng se keke sa li fumana ntle le hore e hate mobu e se etele.