Basotho ba re likhakanyo tsa lichelete tsa monongoaha, ha li re letho ka bona

Basotho ba re Likhakanyo tsa lichelete tsa selemo sena, ha lia ba tšoarela letho hobane lintlha tse ba amang ha lia arabeloa, ho feta moo li ba thetsitse ka hore borankulikae, ba ntse ba fumana matsebe-tsebe a chelete, empa ho se joalo.

Ka lehlakoreng la matichere ba re limilione tse mashome a mararo tsa Maloti, li behetsoe mekoloto ea oona, ‘me li fokola haholo ha li na ho a lekana, li tlo a siea ka lehare, ka mabaka ana, ba re a phoquoe.

Ho feta mona ba re ho se ekeletsoe meputso ha bahlanka ba ’muso, ho tlilo nonyetsa tlhahiso bosebeletsing ba sechaba, ke ka hoo ba tiisang hore likhakanyo tseo ha li re letho.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.