Mokhahlelo oa pele oa linku le likonyana o kene Lesotho

Mokhahlelo oa pele oa linku, likonyana le liramo tse ntlafalitsoeng o kene Lesotho ka thuso ea MOAFRIKA SHEEP INDUSTRIALISATION INITIATIVE, molemong oa banna le basali ba Basotho ba seng ba lemohile bohlokoa ba Nku le Konyana kholisong ea moruo oa Lesotho.

Liphoofolo tse fetang lekholo le mashome a tseletseng ka palo li akha liramo, likonyana tse likhoeli li hlano, mafohla, tse emereng le tse qetang ho tsoala.

E bile melilietsane feela ha lori ea Monghali Serialong Qoo, e neng e bile e qhojoa ke eena e ne e fihla Maseru ka thepa eo. Mokhahlelo oa bobeli o tla kena ka Labobeli la beke e tlang. Thepa ena e anetse boholo ba litereke tsa Lesotho.