Mosali o phonyoha lefu kotsing ea koloi e bileng Afrika-Boroa

Mosali oa Mauteng Ha-Sanaha, Maseru, o re o phonyohile lefu a le bonela haufi, ha koloi ea baeti eo a neng a e palame, e phethoha e ba e tuka, ka mor’a ho thuloa ke e ’ngoe, lipakeng tsa Ficksburg le Fouriesburg Afrika-Boroa, mesong ea Labotšelela le fetileng.

’Malephallo Abele o re koloi e ne palamisitse batho ba leshome le metso e mehlano ho balelloa le moqhobi, ha hlaha ’motokara o mokhubelu, o neng o le lebelong le phahameng, oa chahisa koloi e neng e le ka pel’a ea bona, ea e suthumeletsa ka thoko ho tsela, oa kena ho ea bona, e ileng ea phethoha.

O re o bone koloi ea bona e tuka, a utloa seboko sa batho ba neng ba re ba chella ka koloing, ba kopa thuso, ha a sa maketse, a utloa ho cha lieta tsa hae, a li rola, a bona motho a ntse a tsamaea kantle ho koloi, a mo hoelehetsa, a fihla a mo ntša, a ’meha ka thoko, ’me a bona batho ba cheleng, ba potlakisetsoa lipetlele.

 

’Malephallo o re sethathong sa leeto la bona la ho ea reka, Johannesburg, o ne a lutse setulong se morao-rao sa koloi, moo a ileng a kopjoa ho tloha ho sona a ee ho se pel’a moqhobi, hobane eena ha a ke a khalehe habonolo, a leka ho hana, ka le reng o tla ’ne a ee ha ho ntse ho tsoeloapele ka leeto, empa a qetella a ile.