Lepolesa le khakhatha mosali botenng ba oa hae oa litjepa, Maseru

Mosali oa Mantšonyane Ha-Mahlong, Thaba-Tseka, ea lulang Ha-Seoli, Maseru, o re o ile a khakhathoa ke lepolesa la monna, le mo tsekisa hore o le kolota makholo a mabeli a Maloti, a rente, ka Labosupa le fetileng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Khahliso Matšoele, o re o ne a ile a batla ntlo ea bolulo le ea ho phehela bana ba sekolo ha lepolesa, a ba a le lefa, empa ka mor’a matsatsana, la ’molella hore a tsoe ka ho eona a ee ho e ’ngoe, a mpa a makalla taba eo.

O re o ile a batla ntlo haufi le ha lepolesa, a thothela thepa ea hae teng, a siea e ’ngoe hore a tle a e late hamorao, empa la mo lata hore ba e’o buisana, ha a fihla ka tlung, botenng ba mosali oa lona, la mo khakhatha, hoo see a neng a itlamme ka sona thekeng, se ileng sa oa, a sala a le feela, la ’na la itsoellapele.

Leha ho le joalo monna eo ho lluoang ka eena, o boleletse Lehakoe la Litaba hore ha ho letho lee a ka le buang, hoba litaba tseo, li se li le matsohong a sepolesa, ’me tsena, o li bua Khahliso a se a e-tsoa sepoleseng sa Lithoteng, moo a ileng a qobelloa ho lefa chelete eo, empa a hana ka le reng o ne a se a mo lefile.