Morena o re setopo se tlositosoe selomong ke sechaba ka taelo ea mapolesa

Ramotse oa Ha-Nkhahle, Berea, o re ba ntse ba lebeletse sepolesa sa tikoloho eo, ho ea selomong seo setopo sa mohlankana oa Pulane Ha-Moroke, se fumanoeng teng ka maqeba a mabe, a ho belaeloang a bakiloe ke ho pitika ha sona.

Morena Sekoala Nkhahle o re sena se latela eena le sechaba, a fuoe taelo ke mapolesa hore ho ntšoe setopo seo selomong, se atametsoe haufi le moo se tla finyeletsoa ’moshareng, ’me oona ha a ka a fihla moo setopong.

O re seo ithutileng sona sebakeng seo, ke mophula oa ho pitika ha mofu ka makhetlo a mararo, a ne a theoha kaholimo, mali a mangata a bile a entse seliba tlase ho selomo, katiba ea thola-moea le kobo e mennoeng kaholim’a selomo.

 

Morena Nkhahle o re setopong, o bone ho phumuha holim’a leihlo la letsoho le letona, mali a neng a ntse a phorosela ka matla le lijo tse tsoileng ka linko le ka lehano, le leqeba le hloohong.