Labohlano lena ke la ho lata liphoofolo tsa borankulikae

Mohlomphehi Mohlophisi e Moholo o re ka Labohlano lena ke la ho lata liphoofolo tsee borankulikae ba bacha ba li rekileng ho la Afrika-Boroa bekeng e fetileng, ka sepeho sa ho tla iketsetsa mosebetsi o tlang ho ba phelisa.

O re boithutong ba bona ha ba ne ba ilo reka nku le konyana, ba fumane hore ha li rekisoe ka bonngoe, empa ka sehlopha, ka baka lena, ho setse liphoofolo tse leshome le metso e tšeletseng tse hlokang ho lefelloa pele ho Labohlano lena, ea nang le thahasello ka tsona a ka letsetsa: 22315002.

O re phoofolo ka ’ngoe e lokela ho rekeloa polomiti ka leshome le metso e mehlano la Maloti, ha e palamisoa koloi e e tlisang ka har’a naha, ke lekholo la Maloti.