Mochoboroane o lumellana le bakhethi khahlanong le bokatana

Mokhethoa oa Thabanamorena o re o lumellana le Basotho ba reng maparamente a fetise likhakanyo tsa lichelete molemong oa Basotho bohle, haholo-holo Borankulikae, matichere le bohle bao ’muso o ntseng o ba kolota.

Tsena, o li buile Pusong Sechaba ka Sechaba ea kajeno moo potso e neng e re na ho tla ba molemong oa mang hore ho uoe likhethong hobane feela MaToala a qabane sebokeng sa ’ona sa khetho ea Komiti e Kholo, na ho molemo ha se hore ho mpe ho kopanngoe matsoho, ho fetisoe Tlhophobocha pele, e nt’o ba likhetho.

O bile a manolla ka lipalo hore na ka lilemo tse tšeletseng tse fetileng moo Lesotho le ileng likhethong ka makhetlo a mararo, na naha e lahlehetsoe ke senyethe se se kae sa chelete e neng e lokela ho ea mesebetsing ea ntlafatso ea naha le sechaba.