Bakhethi ba Lesotho ba re ke bokatana ho isa naha likhethong ka lebaka la qabang ea Matoala

Bakhethi ba Lesotho ba re ke bokatana ho isa naha likhethong ka lebaka la ho qabang ha Matoala sebokeng sa ’ona se seholo sa ho khetha Komiti e Kholo; ba re ha se bokatana feela, ke bololo, ntho e lokelang ho ts’oeloa ka sehlethela sa mathe.

Temoho ea bakhethi ba hlahisitseng maikutlo Pusong ea Sechaba ka sechaba kajeno, ke hore bona banna le basali bano bao ho thoeng ba batla ho thibela ho tekoa ha likhakanyo tsa lichelete, ke ba ileng ba fetisa molao o amohileng Basotho boea ba linku le ba lipoli tsa bona, oa bo fa LeChaena le chonneng.

Oona maparamente ao, ba re a thotse joalo ka lefats’e ha batsoali le matichere ba lla ka lekala la thuto, moo bokamoso ba bana ba Basotho bo senngoang ke bokakalope ba lekala leo, lee e reng ha le lokela ho mamela le ho araba lillo tsa matichere e be le mathela makhotleng moo le hlolang le kulupanntsoe ka linyeoe, ka lits’enyehelo tse holimo tse eang liakhenteng tsa balli le baikarabelli.

Ba itse ba lumellana le maikutlo a monghali Mothejoa Metsing ea reng, ntho e ka lopollang Lesotho la joale, ke puso e kopanetsoeng ke bohle, e tlang ho shebana feela le ho nchafatsa melao ea naha ena e ntan’o ba likhetho tse ncha, ke phetho ke tu.