Melaelloa oa lipolao tsa batho ba babeli, Ha-Teko, o tšoeroe

’Melaelloa lipolaong tse sehloho tsa mosali le moena oa hae motseng oa Ha-Teko Maseru, o ile a tšoaroa ka Labobeli la beke ena,’me ka le hlahlamang, a tlisoa sechabeng sa habo ho tla bua likakata tsee a li entseng.

Morena Sechaba Lerotholi, o re ’melaelloa liketsong tsena, o ile a bolella baahi ba motse oa habo botenng ba sepolesa hore, o ile a fihla ha moahisane oa hae oa mosali, a mo fumana a e-na le moena oa hae, a roma eo shopong.

O re eo a sa ile, eena a joetsa mosali hore o tlo ’molaea, a nka sebetsa seo a ileng a mo hlaba ka sona ka makhetlo a mararo lehlakoreng la letsoho le letšehali, eare ha a elelloa hore ha a shoa, a mo khaola qoqotho ka ntho e bohale, a mo siea a shoele.

’Melaelloa a tsoelapele hore, o ile a khahlametsa moena oa mofu hore a mo isetse seo a neng a itse a ilo mo rekela sona, ha a fihla ho eena, a mo isa ha hae moo a ileng a mo khama, a mo hlaba ka ntho e bohale le ho mo kenya ka har’a kiribae, a mo lahlela ka lerakong la moahi e mong.