Mosali oa Ha-Hoohlo, Maseru, o re banana ba neng ba ile ba tsamaea le monna ea sebetsang majareteng a motse oo ka Laboraro la beke ena, ba ile ba fihla ha bo bona, hoseng ha Labone lena, ka mor’a hore a ba qhekelle hore o tsamaea le bona.

’Mabafokeng Motenalapi o re monna, o ne a ile a qhekella banana bao ka le reng, batsoali ba bona ba mo lumeletse ho tsamaea le bona, ho ea ha hae, a fela a ea le bona moo a lulang, ba robaletsa teng.

O re batsoali ba ile ba hlaba mokhosi se-ea-le-moeeng sena oa ho nyamela ha bana bao, ’me ba fihla hoseng, ba isoa sepoleseng, moo ba botsitsoeng tse etsahetseng ka la maobane, ba bolela hore monna o ile a ba phopholetsa matsoele le litono, ’me ba ile ba fetisetsoa ngakeng ho hlahlojoa, ha fumanoa ba sa etsoa ketso.