Ho iponahatsa ha matichere liofising tsa Lekala la Thuto ka Laboraro le leng le le leng nakong ena ea boitseko ba oona, ho hlalosoa ke Letsatsi Ntsibulane e le ho ba ntsoe-leng tseleng ena eo a ntseng a e tsamaea lipuisanong tsa oona le ’muso.

Boemong bona, monghali Ntsibolane o re ba utloile ka hlokoana la tsela hore mohiri o batla ho sebelisa molao oa hore ha matichere a sa ee mosebetsing, ha a na ho lefshoa, le ha ho le joalo, a na le koetla eo a e koetletseng mohiri ha a ka etsa joalo.