Kereke ea Evangeli, Lesotho,e boroa ho Afrika, e ntsitse polelo

Kereke ea Evangeli Lesotho, e boroa ho Afrika, e ntšitse polelo e nang le lintlha tse hlano tsee li e tšoentseng, tsee e reng li hlokisa naha ena botsitso, le hoja e le ka har’a mothati oa pele oa tlhopho-bocha, oo le oona o ntseng o e-so phetheloe.

Polelo e re naha ena e etsa Tlhopho-bocha hobane e hloka khotso, tšireletso le botsitso, ’me e hloka likelello tse pholileng tsa mafapha ohle a sechaba, kaha melao e tla etsoa, e tlo ama Basotho.

Litabeng tsena, ho na le tsa boea ba likhutšoane tsa Basotho, tseo e seng e le pharela pakeng tsa ’muso le boranku-li-kae, tse baketseng Lesotho bofutsana, tlala ea bo-ja-likata le ho hloloa ha bana ho ea likolong, ’me sena se tlo phahamisa bosholu.

 

Ho feta mona ea buoa ka lipolao tse sehloho tsa batho, hore ke hangata kereke, e ntša lipolelo tse khalemelang liketso tse mpe tse etsoang ke tse ling tsa litho tsa sepolesa, tsa ho khakhatha le ho hlokofatsa ho isang lefung, babelaelloa ba litlolo tsa molao.

 

Hofeta mona, Kereke e re ’muso o sebetsa litaba tsa thuto o sa kenyeletsa beng ba likolo e leng likereke, ’me sena se behile naha ena tsietsing hobane ha ho tsejoe na bokamoso ba bana thutong, e tla ba bofe, ea ba ea re ha se bohlale ho leleka matichere nakong ea boitseko, hape boemo bo renang ba lipolotiki,bo ntse bo tsoelapele ho arola sechaba.