Liaparo tsa mofu li tsoa monyako li qhoma joalo ka bolo ea tenese, Motimposo

Ngoanana oa Motimposo Matšela-Habeli Maseru, o re polasitiki ee a neng a tšetse liphahlo tsa ’m’ae, e ile ea tsoa monyako e ntse e qhoma joalo ka bolo ea tenese, ka mor’a hore a e fafatse ka metsi a Sandawana, ka Labosupa le fetileng.

Brenda Mahasele, o re sena se latela hore ka khitla ea letsatsi leo, raka ea bo e sisinyehe, ha a e fafatsa ka metsi ao, ha utloahala lentsoe la mosali le re ichi, raka ea boela ea ikisa pele le morao, ea ikemisa ha e fafatsoa ka metsi hape.

O re ha a ntse a shebeletse raka, polasitiki e tšetseng liphahlo tsa mofu ’m’ae, ea sisinyeha, ea re ha a e fafatsa ka metsi le eona ea qhoma-qhoma, ea tsoa ka monyako, ea nyamella lefifing la bosiu.

Brenda o re tse neng li le ka polasitiking eo, ke tuku le jesi tsee ’m’ae a patiloeng ka tsona, ha mose, o ne o abetsoe motho e mong, ’me boteng ba tsona bo ile ba mo nyarosa. Sandawana o re o ne a ile a laela Brenda hore a tle a li boloke, o tla tla a li sebetsa, joale o makalitsoe ke tsela ee li balehileng ka eona.