Monna eo ho belaeloang a bolailoe ke sechaba ka Tšitoe, o ntse a e-so bolokoe

Monnna oa Bokong Ha-Maphike Thaba-Tseka, o re ba bohoeng ba hae ba sitoa ho boloka ntat’a bona ea bolailoeng ke sechaba sa habo sa Matsoku Ha-Mahlomola, Leribe, se bileng sa chesa matlo a hae le ho ’molaela liphoofolo, ka Tšitoe ea ngoahola.

Molefi Tlali, mokhoenyan’a mofu, o re tlaleho ee a e fumaneng ke hore mohoe oa hae, o ile a futuheloa ke sechaba sa motse, se re o ne a retle batho ba bane le hore mora oa hae, o ne a thunye le ho bolaea ngoan’a ntat’ae-moholo, a mo tsekisa lefa.

O re ka lebaka la khalefo eo e tukang ea sechaba, litho tsa lelapa tsa lokela ho balehela Afrika-Boroa, moo li ntseng li tšoarisitse matsoho, ’me li bothateng ba ho khutla ka le reng, le tsona li ka ’na tsa bolaoa.

Leha ho le joalo, morena Monyau Maluke, oa Matsoku Ha-Mpeli, Thaba-Tseka, o tiisitse litaba tsa lefu leo, a mpa a re o ntse a etsa litlhopho tsa hore setopo seo se qetelle se bolokiloe, le hoja ho se liphoofolo le matlo a mofu ea joalo. ’Mathabo