Mofu o etsa mehlolo polokelong ea litopo Botha-Bothe

Lelapa la mofu oa Pela-Tšoeu Matube Ha-Motšoane, Leribe ea fetohang litšobotsi, le re le kopa boeletsi na le lokela ho tsoa ka lefe lekhalo, ka ka tsietsi ena e le tobileng, hoba e le phahametse.

’Mapontšo Lebitsa, morali oa mofu, o re ’m’ae ea hlokahetseng ka la borobong la khoeli ena a lla ka lehlaba, setopo sa hae se etsa mehlolo ka ’moshareng, hobane se ile sa fetoha litšobotsi ka makhetlo.

O re kamor’a matsatsi a mararo ’m’a bona a ile polokelong ea bafu, ba ile ba letsetsoa ke ba ’moshara hore ba itlalehe teng, ho fihleng ha bona, ba fumane karolo ea ’mele, tlas’a letheka e le eena, empa kaholim’a lona a ruruhile le litšobotsi e se tsona.

O re ho feta moo, setopo se litšobotsi tsa monna ea beotseng litelu, sa ba sa betla meno nakong ee moena oa mofu a neng a re eo ha se moholoana’e eo a ba a sisinyeha sa-mokana a phela. Teanye