Ntoa ea Kobotata e khutletse Lekhotleng le Phahameng

Kahlolo e reng liakhente tsa Kobotata li khutlele Lekhotleng le Phahameng ho ea ngangisana ka likhang tsee li sa kang tsa ngangisana ka tsona pele nyeoe eo e hloella Lekhotleng la Maipiletso,11 e bakile molumo o mongata har’a sechaba.

Probonong ea Labobeli lena, ho ile ha hlaha potso e reng na ha e le moo nyeoe e tla boela e mameloa ke Mahase ACJ kapa moahloli ea tlang ho khethoa ke eena, e ba ho ka etsahala hore moahloli a liehe ho fana ka kahlolo, na Korokoro e tla etsa joang.

Hape, ha e ba kahlolo e ka tsoa ka pele, e bile e le molemong oa Korokoro, joale Ntlokholo ea Kobotata e hlahlela boipiletso hang, e kopa hore Lekhotla le Phahameng le thibele phethahatso ea kahlolo, teng ho tla etsoa joang.

Ke moo bamameli ba ileng ba lemoha hore ho fela ho betsoa morabaraba o thata ka lekhotleng ka moo, oo ha ba sheba ka leihlo la moea, ba boning Komiti e Kholo e tla qetella e fihletse se hlokoang ke eona, ka lebaka leo Korokoro le ba khemang le eona ba hle ba ikente ka ente ea lipere, nako e sa lumela. RK.