Basali ba masole le mapolesa ba tsetselela toka makhotleng a boahloli

Lekomo

Ba bang ba basali ba masole le mapolesa a tšoeroeng le ho akheloa ntloana-tšoana nako ea selemo ho ea ho tse peli ke ’muso o litulong, ba re balekane ba bona ba fuoe beili, balekane ba bona ba sebeletsoe ka toka ke ’muso le makhotla a Lesotho.

Tsena li builoe Lekomong la Labobeli lena li manolloa ke monghali Kuoane Ramatšella a tšoere tokomane ea basali bao, e lokolisitseng lintlha tse ngata, tse totobalitseng bokakalope ba batšoari ba bona, ka ho otloloha, balli ba tseka hore, banna ba bona ba lokolloe ka beili, ba tsebe ho itlhphela liqoso tse ba tobileng, ka bolokolohi. Hlephe