Moruo oa Lesotho o qalella ho bontša matšoao a ho putlama

Tlhokahalo ea mafura a makoloi le mechini e bakileng mela e melele, e hlalosoa ke litsebi tsa moruo le lipolotiki e le ša totobetseng a ho putlama ha moruo oa Lesotho, hoo ha e be e ba naha ena e busoa hantle, tonakholo e ka beng e se e lelekile matona a ’maloa.

Matona ao ba re ke a makala a Moruo, Lihloliloeng, Khoebo le la Lipalangoang, lebaka e le hore a hlotsoe ho bona kotsi e tlang ho putlamisa moruo oa naha le ho etsa maoala a ho phema bothata bona.

Tlhokahalo ena ea mafura e hlalosoa ke litsebi e emisitse mesebetsi e mengata, e meholo le e menyenyane tsietsing e bile e tsitsipantse naha ka ha tšireletso ea naha le polokeho ea bophelo ba sechaba le thepa ea sona e le matsohong a masole le mapolesa a hlokang makoloi ho etsa mesebetsi ea ’ona.

Boemo bona bo simolotse bosiung ba Labobeli la beke ena, ’me bo ntse bo tsoelapele ka tsela e sa bonahaleng e tla ea moriting haufinyane. RK.

Mohau Maphephe

Tlhophisetso e mpe ea tsamaiso ea seboka sa nchafatso ea melao ea Lesotho, e bakile khoao e kholo har’a sechaba, ho ipapisoa le maikutlo a hlahileng mananeong a MOAFRIKA FM a pele le kamor’a seboka seo.

Monghali Khoejane Makhele o llile haholo ka hore o ile a ea petlenngoa litabeng tsa Media ha thahasello le litsebo tsa hae li ne li le moo ho neng ho shebanoe le tšireletso ea naha, hoo a bileng a ea itšohlometsa sehlopheng sa tšireletso, a siea sa media.

Ntate Mohau Maphephe e le monna oa litaba tsa moetlo, o re le eena o makalitsoe ke eona tlhophiso eno e fang batho bo bua ka ho lekana holim’a taba le ha ba bang ba sena kobo ea bohali ho eona.

O re litaba tsa moetlo li hloka beng ba tsona; ba bang ba ka tlatsetsa feela, e seng ho tsoka sephali ho tsona.

Mohlomphehi Mohlophisi e Moholo, o re sehlopheng sa media, ho nkiloe maikutlo a bo-se-oa-holimo bao boholo ba bona e neng e le bapolotiki le bo-mo-sa-tsebeng, ha koteloa a beng ba litsi tsa khaso le phatlalatso a neng a bokelletsoe kahar’a tokomane e bopiloeng ke Misa-Lesotho.

O re hoja maikutlo ao a amoheloa, e ka be e ba polelo ea Plenary One e file media ea Lesotho boemo bo khethehileng tšebetsong ea ho tloha nakong ea ho baloa ha eona ho ea pheletsong ea tšebetso ena e hlalositsoeng ke Motlotlehi e le ea bohlokoahali, ee sechaba sohle sa naha ena se lokelang ho kenya letsoho katlehisong ea eona.

Ka ho toba, o re phatlalatso ea seboka e re, molao oa motheo le tšireletso, li lokela ho qetoa ka khoeli ea bohlano, isao, e leng hore hoa hlaka hore bohle ba lokela ho tsepamisa maikutlo lintlheng tseo, ’me, ho ba nepisa, ho lokolloe Moafrika FM le litsi tsa khaso le phatlalatso tse fanang ka maikutlo a fapaneng le a ’muso ba tsebe ho etsa liqeto tse nepahetseng.

Ka mokhoa o joalo, o re ke motho ea sa tsebeng Lesotho feela kapa moikaketsi, ea ka lumelang hore ntlha ea borobeli ea polelo ea seboka e ka fihleloa kantle ho khaso ea Moafrika fm. Ntlha eo, e bua ka pokeletso ea maikutlo a sechaba se metseng le metsaneng. RK.