Basotho ba lumellana ka maikutlo tabeng ea nchafatso ea melao ea Lesotho

Lesotho— Bakhethi ba Basotho ba lumellana ka maikutlo tabeng ea hore nchafatso ea melao ea naha ena e tinkelletse botlotlehi, moetlo, bokreste, puso ea sechaba lka sechaba le phenyo ea bofuma.

 Ba bua Pusong ea Sechaba ka Sechaba, ka Labotšelela lena, ba bile ntsoeleng hore molao oa motheo ha ea lokela ho ba tokomane ea sepheo se se tle feela, empa o lokela ho sebeliseha phethahatsong ea tse supjoang ke oona molemong oa sechaba.

 Lintlha tse tharo tse tla beng li le ncha ha li ka kenella li hlalosoa li ipapisa le boemo boemo boo Lesotho le neng le le bona pele ho boipuso, e leng moetlo o hapellang Borena bo Boholo le lebollo.

 Ka mokhoa o joalo ba re Bokreste bo ne bo le sehlohlolong sa puso ho tlona nakong ea Moshoeshoe, e leng eena ea neng a bo tlise Lesotho ho tla mo thusa ntlafatsong ea bophelo ba sechaba sa hae, ’me ba fela ba mo fa leseli la thuto ea sekhooa.

 Es phenyo ea bofuma e lokelang ho tinketsoa molaong oa motheo, ba re e ka nkoa molaong oa Brasil, ea ba e se e behoa ka tsela e ka etsang hore e lumellane le mofuta oa moruo oa naha ena o kang oa liphoofolo, temo, lihloliloeng le sechaba sa Lesotho.

 Morena Ramokhali Shale o bile a supa lesobana lee litho tsa sechaba li ka kenang kahar’a nchafatso ena ka lona, a ba a re monghali Khoejane Makhele a tlohele ho lla o se a le kahare le ha e ba ha ba e-s’o mo bolelle ba lokelang ho etsa joalo. RK.