Kereke ea Pillar of Fire e phallela bahloki ntle le khethollo

Lesotho—Kereke ea Pillar of Fire e tla boela e fana ka korosari ho bahloki ba naha ena, ka Sontaha sena, kaha ho se fetileng, ho sa ka ha ba le batho ba lekaneng ba ileng ba ba teng ha e se ba makholo a eobong, ha tebello e ne e le ho fa ba likete tse peli.

Moporofeta Monehela o re sena kereke e se etsa e le ho phethahatsa litemana tsa Lentsoe la Molimo, ’me kereke e lemohile hore ho fepa moea feela, ha ho ea lekana kaha le nama e ntse e hloka tsa eona. ’Mathabo