Mapolesa a Qachaseneke a tokhotsa moahi

Lesotho—Moahi oa Paqama, Ha Thuso Mokonyana Qachaseneke, o re mapolesa a tikoloho eo a mabeli, a mo tokholitse ka ’Mantaha oa beke ena, ka mor’a ho mo letsetsa a ‘molella ho itlaleha ho oona.

Monna enoa eo Lehakoe la litaba le nang le mabitso a hae ka botlalo, o re o ile a laeloa ho fana ka likobo tseo oona mapolesa a hlalositseng a li fuoe ke ngoetsi ea hae eo a reng o na le likamano tsa bochaufa le eona.

O re eitse ha a itatola, mapolesa a mo laela ho hlobola liaparo le ho paqama fatše, a nt’o mo pola ka molangoana oa polasetiki, a ntse a fetolana ka eena ho fihlela oona a khathala.

O re ha a qeta, a mo laela ho tla le eona ngoetsi eo ea hae, eo le eona e neng e ile ea tokhotsoa ke oona pejana, a ba a ’molella hore haeba eona ngoetsi eo e sitoa ho itsamaisa, a tle a e palamisitse pere,’me a khetha ho se khutlele moo kaha a ne a se a tšaba sepolo. Lekhooana