Khang ea bobolu ba baahloli ba Zambia e tlisetsa Basotho letsoalo

Lesotho—Basotho ba re ba matsoalong a hore ha Lesotho le ka qetella le ritselitse moo Zambia e leng hona teng, ba likojoana li mahetleng ba tla shoa le lebe hobane makhotla e tla be e le sentele sa bobolu, se sebeletsang ba matla.

 Taba e ileng ea fetoha sehlooho sa Pusong ea Sechaba ka Sechaba ka Labotšelela lena e ne e ile ea okha matla a eona litlalehong tsa marang-rang tsa Zambia tse supang hore baahloli ba bararo ba Zambia ba ne ba beheloe ka thoko ho mosebetsi, ha ba ha thehoa lekhotla le ba fuputsang.

 Pehelo ka thoko eo, e hlalosoa e ne e amana le hore ba sebelisitse boemo ba bona hamper litabeng tsa nyeoe ea koporasi ea Zambia, moo e leng batseteli. Pelaello eo ea bobolu, e ne e ile ea tsoaloa ke litaba tsa koranta e kholo ea naha eo e bitsoang The Post, ea Monghali Frederick ’Membe ka selemo sa 2012.

 President Michael Sata a ba behela ka thoko selemong se hlahlamang, Dr Justice Philip Musonda eena a ikopela ho lokolloa mosebetsing, empa a hloka katleho, a tseka ka makhotla, a hlola nyeoe. Le ha ho le joalo, litaba tseo tsa bona tsa nka nako e telele ka makhotleng, ho fihlela President Edgar Lungu oa hona joale a nkile puso, a ba buselitse mosebetsing kaofela. 

Khang ke hore, ha e ba litaba tseo ke ’nete, ho a hlaka hore bobolu ha se ntho ea batho ba itseng feela, le makhotla a ka bola, ’me, boemong bo joalo, potso ke hore na sechaba se tla balehela kae, haholo-holo se kojoana li mahetleng, se jeoang metlakala ke ba khorang. RK.