LCA e re BDRP ha e na matla a ho mamela khang ea MOAFRIKA le LNBS

Lesotho—Lekhotla la Lesotho la Khaso (LCA) le re Lekhotla la Likhang tsa Khaso (BDRP)ha le na matla a ho mamela le ho rarolla khang e lipakeng tsa Lekala la Khaso e sebetsang ka LNBS le MOAFRIKA FM, moo se-ea-le-moea sena sa Molimo se llang ka ho honyetsoa ha maqhubu a sona ke Lekala, ho seng ho kene bekeng ea bosupa.

Tlhaloso ena e latela kahlolo ea BDRP ea mohla la pele la Mphalane moo e laetseng lekala, hore ka lefapha la lona, LNBS, le fuputse pelaelo ea MOAFRIKA FM RADIO e malebana le khonyetso eo ea eona, e entsoeng ke lekala ka molomo oa letona le neng le tšoere molepo, Tefo Mapesela, ka Loetse.

Kahlolo ea monghali Arthur Mokuena Majara oa BDRP, e ne e re lekhotla la habo le na le matla a ho sebetsa pelaelo eo, e ipapisitse le molao oa LCA oa 2012, ka temana ea 36, temananyana ea bobeli le temana ea mashome a mararo ka temananyana ea borobong, ho bolelloa le temana ea mashome a mabeli a metso e mene.

Lengolo la LCA le ngotsoeng ke ea tšoereng molepo e le Mookameli, le re khang ena e ne lokela ho sebetsoa ho ipapisitsoe le melaoana ea selemo sa 2016 ea tsamaiso. Mookameli o bile o tsoelapele hore mosebetsi oa BDRP ke ho mamela likhang tse mamelabana le se builoeng mananenong e seng ho se utloisisane ha mafapha a nang le tumellano ea tsšbetso, e leng lekala la khaso ka LNBS le MOAFRIKA FM.

Momameli o tla hopola hore ka makhetlo, Mohlomphehi Mohlophisi e Moholo o ’nile a bolelloa monghali Majara le lekhotla la hae hore ha ba na matla a ho mamela likhang tsa molao, pele ba ka fua tsela ke lekhotla le phahameng la Lesotho, ea ba o a hana, a be a ahlole, Moafrika e ntse e hlahletse nyeoe ka Lekhotleng le pahameng e kopang hore le mo tataise hantle. RK.