Taelo ea BDRP khahlanong le Lekala la Likhokahanyo e nyetsoe ke selemela

Lesotho—Matsatsi a leshome le metso e mene a neng a fanoe e le taelo ke BDRP, ea hore Lekala la Likhokahanyo le fuputse ho honyetsoa ha MOAFRIKA ke lona lekala leo, le ise tlalehoa ho eona BDRP, e le ha eona e tla e fetisetsa ho MOAFRIKA FM.

Ho filhlela lena le holimo, bookameli ba MOAFRIKA bo ntse bo e-s’o fumane tlalehoa eo, ha MOAFRIKA FM eona e ntse e honyelitsoe, e se e hloloa ho fihlela Basotho bohle, nakong ena ea Tlhophobocha le bokoeta bo aparetseng nana.

Koana, batšehetsi ba MOAFRIKA ba neng ba le lekhotleng leo la tharollo ea likhang tsa khaso, letsatsing la pele la khoeli ena, ha lekhotla le ne le fana ka kahlolo eo, ba ne ba re ha se ntho e tlang ho etsahala eno, etsoe ha ho letho lee BDRP e ka le etsang lekala ha le hana. Ba re ntja e ke ke ea loma letsoho le e fepang, ea phela. RK.