Sadc e ka Monna-o-jang, ntja ea ntate Hotsekoang Maselela

Lesotho—Bamameli ba Puo ea Sesotho ba re Sadc e itšoanela feela le ntja ea ntate Hotsekoang Maselela e se nang meno, e neng e bolaise e bitsoang China ka noha.

Ntate Maselela o re Monna-o-jang e ne e tšoare masumu ka lisene, China ea fihla ea e amoha eona, athe masumu o se a beletisitsoe ke liseme, a otla China hang ea itoma leleme.

O ne a bua a ipapisitse le sehlooho sa lenaneo se neng se bua ka ntja e se nang meno, potso e le hore na lipakeng tsa Sadc ka Mokena-lipakeng oa joale le Lekhotla le Phahameng, ntja e lisene ke mang.

Potso e e e ipapisa le hore tumellano ea ’muso le bohanyetsi e itse ’muso o hlonephe liqeto tsa makhotla le puso ea molao empa, mapolesa a oona a kharamelelitse monghali Khotsang Moshoeshoe khotla empa taelo ea Lekhotla le Phahameng e itse mapolesa a mo lokolle a be le bolokohi ba ho ea bona lingaka tsa khetho ea hae.

Ntlha e ’ngoe e bile malebana le hore ’muso o tšepisa ho ea fumana hore na o ka tseba ho honyolla MOAFRIKA neng, athe tumellano eo, e ne e lokela ho laela hore ’muso o e honyolle hang-hang ho ipapisitsoe le taelo ea ngohola ea Lekhotla le Phahameng. RK.