Basotho ba hloloa ke potso e reng na ke hobaneng ba itseka ka karohano

Lesotho— Bamameli ba Probono ea Labobeli lena ba hlotsoe ho araba potso e bonolo, e reng na ke hobaneng ba hloloa ho kopanela boitseko ba bona, sehlotšoana ka seng se tseka se itšekile thajana.

 Potso e ne e ahelletsoe holim’a boitseko ba MaAfrika Boroa tlas’a se neng se bitsoa Programme of Action se neng se tsoale Defiance Campaign against un-Just laws ha ANC e neng e hulanya maoto, e tla hlasimoloha, e fetohe lekhotla la ’nete la boitseko.

 Hape, potso e ile ea nkella letšolo le kang leo la ANC, lona e le la Basotuland African Congress e neng e etelletsoe-pele ke Nts Mokhehle etsoe e ne e e ile ea e-ba e mong oa ba ileng ba bopa leano la Programme of Action la ANC Youth League. Letšolong la hae ka Lesotho, le eena o ile a hana ho ikamahanya le melao e mebe e neng e tsamaiso naha ena tlasa Manyesemane.

 Bonyane Probono ena e sibollotse hore Basotho ba joalo ke bo maicheba joalo ka ha ho bonahala boitsekong ba matichere, basebetsi ba lifeme, bo-rankulikae, basali ba bolaoang le ho betoa nyene le bosiu feela ho se mohla ba keng ba kopanela bothata ba bona, ba etse slekane sa boitseko.

Ka lipolotiking lenaneo le ile la totobatsa hore ho lla maparamente a ka bohanyetsing le ka pusong, empa a hana ho kopanya litheko, ho nolofaletsang motlatlapi oa bona ho ba rinya joalo ka linta tsa letata la poli. RK.

 

 

 

2 thoughts on “Basotho ba hloloa ke potso e reng na ke hobaneng ba itseka ka karohano

 1. Reyadimedisa ka mona naheng ya Afrika Borwa! Mongodi wa karabelo ena ke Lekotswana le leholo, Mocholoko, Zulumathabo Zulu.

  Kekgetlo la pele ke kena maqepheng a na a matle. Reotlela mahofi ho beng ba maqephe ana. Badimo ke bao! Thokoza Makhosi!

  Sepheyo saka ene ele hoarabela tlaleo ena “MANHUNT FOR MOCHOLOKO HOATITI” fela haeintumelle ho arabela. Ke ne ke thaasella ka tshusumetso ekgolo tabeng eo hobane nna ke Mocholoko (doctoral practitioner; metaphysical scientist and cosmologist) yeo eleng Morena wa Bacholoko hape ke mothating wa hotheha sekolo sa Bacholoko mona Afrika Borwa hoya ka ditaelo tsa Dikakapa Tse Kgolo eleng Badimo Ba Batle (the erudite ancestors who have gone before us). Ke ne ke tlisa qhobosheano ho Mocholoko yeo fela jwale maqephe ana a hanyetsana le hore ke tshase pene maqepheng.

  Yaba kewa moya! Ka lehlohonolo la moteyaphala, ka bona leqephe lena lereng “Basotho ba hloloa ke potso e reng na ke hobaneng ba itseka ka karohano”. Ka kolokoteha jwalo leqepheng lena.

  Ke hohelwa ke temana ena “..Bamameli ba Probono ea Labobeli lena ba hlotsoe ho araba potso e bonolo…”.

  Sepheyo saka ke hosekaseka; hotshohla le hobeha taba ya hohlolwa ke potso e bonolo boemong bo nepahetseng keithatika ka Nahanosene (Philosophy) ya Basotho ba batle ehlahelang bukeng yaka ebitswang The Sacred Knowledge of the Desert: African Philosophical Transcendence le Sesotho Dictiobary of Mathematics.

  [Motho Ke Sebopuwa Se Bohlale]

  Motho ke sebopuwa se bohlale ka hofitisisa! Hantlentle, Motho ke Modimo ka boyena taba epakwang ka hore Motho ha a se a tlohile lefatsheng, hothwe e se e le emong wa Badimo. Hoo hotiisa taba yaka ya hore Motho ke Modimo ha fela yena a boloka ditaelo; masika le bonono; a sa laolwe kapa ho buswa ke ditakatso tsa nama le ditshusumetso tsa maikutlo. Esita le yeo hothweng hathwasa dikolong tse phahameng tsa makgowa le dikereke, le yena o nale lewa le chitja le ka etsang hore serutehi se sa hlole setseba ditaba tsa sona. Badimo ke bao! Thokoza Makhosi!

  [Habahlokwa Ke Potso]

  Ha Motho kapa Batho bahlolwa ke potso hoo hao bolele hore baya hloleha. Hoo hobolela hore potso eo haebonolo; ke potso ethata! Batho ba masene banale mabaka a matle a hosearabe potso eo. Potso ekareng e bonolo, etshwana le kwetsa. Ha mongodi wa leqephe lena yena are ke potso e bonolo, hobolela hore mongodi ha ana tlhaisoleseding ka kwetsa ya mochechafatshe sethatong sa potso. Kwetsa hangata haebonahale. Eyaipata. E etsa metsi a be bonolo hore basatsebeng baitahlele ka setotswana. Basatsebeng kwetsa, baya wela ba nahana hore haona letho moo athe ke lona lebitla la bona.

  Nako etlang, ha sechaba sehlolwa ke potso e bonolo, sechaba se bona seo wena osa se boneng.

  Kengola haholo ka Nahanosene (philosiphy) ya Basotho. Maqephe aka a fumaneha tjena:

  Zulumathabo on the Internet 2.0
  http://www.zulumathabo,com

  Honale moo ke ngotseng leqephe le reng Ditshehlo Tse Tharo. Leqephe le na le hlalosa ha batsi ka lelepa le thibelang thari entsho hore e phahame.

  Re lebohela mesebetsi emetle ya maqephe ana a khabane. Tshwara fela jwalo mohlomphe emotle. Badimo ke bao! Thokoza Makhosi! Mocholoko, Zulumathabo Zulu.

  Like

 2. Ke entse phoso ka lehokela la maqrphe a ka, ka hokenya feelwana sebakeng sa kgutlo ho thibelang hofinyella maqepheng. Maqephe aka a finyellwa tjena:

  Zulumathabo on the Internet 2.0
  http://www.zulumathabo.com

  Dikgomo tseo le manamane a tsona! Hadifule re none! Badimo ke bao! Thokoza Makhosi!
  Mocholoko, Zulumathabo Zulu.

  Like

Comments are closed.