Basotho ba chorisitse linaka tsa marena tsekong ea naha e maburung

Lesotho—- Lenaneong la pusong ea sechaba ka sechaba la Labotšelela lena le chorisitse linaka tsa marena a Basotho a itseng a tla tseka naha ea Basotho e lutsoeng ke Maburu ka likhoka empa a sa e hapa, etsoe e le khale Mokhatlo oa Machaba a Kopaneng o ne o laele hore e khutlisetsoe ho beng ba eona.

 Morena Letholi Theko e bile e mong oa ba ileng ba kena ka matla a supa hore nakong ea ha e ne e ntse e le moemeli oa Lesotho ka naheng eo, o ile a bala litokomane a ba a bona lebaka tsa Lesotho tse neng li fetoloe karolo ea Afrika boroa ka thutsoana ea ’mooane, ho ea kena Klerksdorp koana.

 Ka ho tsoana, e mong ntate Malefetsane Oetsi oa Mosalemane, eena a bua ka qeto ea Lekhotla la Machaba a Kopaneng e neng e laele hore naha ea Lesotho e matsohong a Maburu e khutlisetsoe ka Lesotho, ka 1962, empa ha se ke ha e ba joalo, ho tla kena kajeno.

 Lenaneo le ne le thehelletsoe holim’a tokomane ea Prof Takatso Mofokeng ea ngotseng ka naha ea Basotho e neng e bile e e-na le ’mishome oa kereke ea Fora oa Bereseba, moo Maburu a neng a ffenethe baahi ba likete li peli, a ba hapela liphoofolo, a chesa ’mishone le tsohle tsa oona, naha ea kereke le sebahaba seo, ea arolelanoa ke maburu, a e fetola mapolasi. Naha eo, e seterekeng sa Smithfield ea joale. 

Batho ba neng ba bolaoe moo, ba ne ba tlohelleloe linonyana tysa leholimo ho iphepa ka litopo tsa bona, ho kenyelletsa le ba neng ba bolaoe ka ho thunngoa ba furaletse ba baleha. Moruti oa bona Samuel Rolland eena a akheloa ntloana tšoana. Marena a Basotho bao ba noka ea Phuthi, e ne e le Posholi le Lephoi har’a ba bangata. RK.

 

 

 

Batsoali ba mofu ea shoeletseng mapoleseng ha ba tšelisehe

Lesotho—Lelapa la Moeletsi le Pontšeng Ha-Moshoeshoe Quthing, le re le makaletse bokulo ba mora oa lona ea hlokahaletseng setokising sa sepolesa sa setereke seo, bekeng ena, boo le bo boleletsoeng ke mapolesa, hore o ile a noa pilisi, eaba esale a robala.

 Lelapa le re sena, se latela hore mora oa lona a tšoaroe ke sepolesa ka Labohlano le fetileng, ka pelaello ea hore, o nkha lefotha lefung la batho ba babali ba sebakeng seo, ’me o bile setokising ho tloha ka lona tsatsi leo, ho fihlela ka Sontaha.

Le re ka ’Mantaha bekeng ena, mora oa lona o ile a isoa habo ke sepolesa ho ea batla lintho tseo e ka bang bopaki, ’me o ile a theoha koloi, a khasa ka mangole ho ea lapeng, sa fihla sa nka thipa, sa boela sa khutla le eena.

Le re ka Labobeli le ile la bitsetsoa sepoleseng, moo le boleletsoeng hore eo, o ne a ile a noa pilisi, a nto ithoballa, hoseng ha ho tsohuoa, eaba ho eena e se e le maobane, ’me le ile la ikholisa ’moshareng, bonnete ba taba. ’Mathabo

 

 

Palo ea bafu ba bese e phethohileng Qachaseneke e nyolohetse tharo

Lesotho—Kamor’a hore ho hlajoe mokhosi oa bese e phethohileng motheong o lipakeng tsa Ha-Tlali le Nqhoaki, Qachaseneke, moo ho ileng ha timela batho ba babeli, ha ba bang ba hlahile likotsi tse mpe, Lehakoe la litaba le fumane hore ’muso oa Afrika-Boroa, o ba latile hoba ho utloahala e le ba Australia.

Bese e neng e palamisitse Makhooa feela, e tlalehoa e ne e qhojoa ke le leng la oona ea timetseng, ’me ho latela boemo ba kotsi eo, koloi e senyehile hampe, ho sa le joalo, tsa morao li supa ha motho oa boraro a ile a shoa nakong eo a lokelang ho kena sefofaneng se neng se tlo lata mahlatsipa. ’Mathabo.

Lekhotla la namolo ea likhang tsa khaso e tla liha kahlolo

Lesotho—Lekhotla la namolo ea likhang tsa khaso le ngoletse bookameli ba MOAFRIKA lengolo le bo tsebisang hore le tla liha kahlolo nyeoeng e lipakeng tsa MOAFRIKA le Lekala la Likhokahano ka La-pele la beke e tlang, ha letsatsi le tla be le le lihloohong tsa mengala.

Lengolo le re kahlolo e tla etsoa holim’a lintlha tse peli tse bileng kapel’a lekhotla leo, e leng moo ho bileng le likhang, le moo mahlakore a neng a lebelletsoe ho ea mamela khatiso ea mananeo ao Lekala la Likhokahano a hlahletseng nyeoe a ipapisitse le ’ona. RK.

 

 

 

Lekhotla la Maipiletso le tla lula holim’a khang ea Mokhatlo oa Liakhente

Lesotho—Lekhotla la maipiletso la Lesotho le tla lula ka La-bosupa lena ho mamela khang ea mokhatlo oa liakhente tsa Lesotho khahlanong le liakhente tse ’ne tse kholo tsa naha ena moo mokhatlo o tsekang hore Lekhotla la Maipiletso le fane ka matsatsi a ho mameloa ha nyeoe e joalo.

Monghali Qhalehang Letsika lebitsong la banna ba habo, Motiea Teele KC, Karabo Mohau KC le Zwelakhe Mda KC o bolelletse lekhotla hore ha ba boemong ba ho araba nyeoe ea mokhatlo hobane ba fumane lipampiri tsa nyeoe tsa mokhatlo hoseng ha Labohlano, ha a e-s’o ithuti tsona.

O bile a re ho ea ka molao o tsamaisang linyeoe tsa mofuta ona makhotleng a Lesotho, ba ne ba loketse ho fua lipampiri tsa nyeoe ena nakong ea matsatsi a leshome le metso e mene, molemong oa hore ba tsebe ho itlhophela eona.

Moses Chinengo AJ, oa Zimbabwe ea neng a utloahala a batla ho lumellana le mokhatlo, ka le reng baikarabelli ba tle nyeoeng kamor’a lijo tsa motsehare, o qetelletse a itse ba tle ka La-bosupa, ha liakhente tse kholo tsona li ne li re li fue ho fihlela ka la borobeli la khoeli e tlang ho itlhopha. RK.

 

 

Lekhotla la namolo ea likhang tsa khaso e tla liha kahlolo

Lesotho—Lekhotla la namolo ea likhang tsa khaso e ngoletse bookameli ba MOAFRIKA lengolo le bo tsebisoang hore le tla liha kahlolo nyeoeng e lipakeng tsa MOAFRIKA le Lekala la Likhokahano ka La-pele la beke e tlang, ha letsatsi le tla be le le lihloohong tsa mengala.

Lengolo le re kahlolo e tla etsoa holim’a lintlha tse peli tse bileng kapel’a lekhotla leo, e leng moo ho bileng le likhang, le moo mahlokore a neng a lebelletsoe ho ea mamela khatiso ea mananeo ao Lekala la Likhokahano a hlahletseng nyeoe a ipapisitse le ’ona. RK.

Lekhotla la maipiletso le tla lula holim’a khang ea Mokhatlo oa Liakhente

Lesotho—Lekhotla la maipiletso la Lesotho le tla lula ka La-bosupa lena ho mamela khang ea mokhatlo oa liakhente tsa Lesotho khahlanong le liakhente tse ’ne tse kholo tsa naha ena moo mokhatlo o tsekang hore Lekhotla la Maipiletso le fane ka matsatsi a ho mameloa ha nyeoe e joalo.

Monghali Qhalehang Letsika lebitsong la banna ba habo, Motiea Teele KC, Kababo Mohau KC le Zwelakhe Mda KC o bolelletse lekhotla hore ha ba boemong ba ho araba nyeoe ea mokhatlo hobane ba fumane lipampiri tsa nyeoe tsa mokhatlo hoseng ha kajeno, ha a e-s’o ithuti tsona.

O bile a re ho ea ka molao o tsamaisang linyeoe tsa mofuta ona makhotleng a Lesotho, ba ne ba loketse ho fua lipampiri tsa nyeoe ena nakong ea matsatsi a leshome le metso e mene, molemong oa hore ba tsebe ho itlhophela eona.

Moses Chinengo AJ, oa Zimbabwe ea neng a utloahala a batla ho lumellana le mokhatlo, ka le reng baikarabelli ba tle nyeoeng kamor’a lijo tsa motsehare, o qetelletse a itse ba tle ka La-bosupa, ha liakhente tse kholo tsona li ne li re li fue ho fihlela ka borobeli la khoeli ena ho itlhopha. RK.

Borankulikae ba isitse ntoa ea boea machabeng

Lesotho—Monghali Rantelali Shea, setho sa mokhatlo oa borankulikae ba Lesotho o tšetse meeli ea naha ea habo, o isitse ntoa ea boea machabeng moo a kopang hore a thuse banna le basali ba Basotho ba khanngoeng ke ’muso, o ba tsekisa boea ba linku le lipoli tsa bona.

 A bua ho Agenda ea SABC television ka Labone lena, Shea o itse ba batla ho rekisa boea ba bona ’marakeng o moholo o bulehioeng, moo ba ka tsebang ho fumana molemo o lekanang le boleng ba boea ba bona, e seng ho bo isa moo ho ratang ’muso.

 O bile a re molaoana o qetang ho fetisoa ke paramente ea naha ena, o entsoe ntle le therisano le lihoai, ’me taba eo, e ile ea tiisoa ke letona la khoebo Monghali Tefo Mapesela ea ileng a kena lenaneong leo ka mohala, ha Shea a ne a ikisitse ka seqo.

Shea o bilea supa hore Mapesela le ba bang ba thehile khoebo e tlang ho nka boea boo ka thutsoana ea ’mooana, e leng hore ha se ’nete hore molaoana oa boea o molemong oa sechaba, o itse o molemong oa Mapesela le baetsana ba hae. RK.

 

 

 

Lesotho reformists need to use this article as their point of reference in tackling land iissue with South Africa

Today from Professor Takatso Mofokeng researched writings and free education.

“If there is a historical event that has hurt me very deeply is the ruthless murder of Basotho Christians at the Beersheba Mission station, 25km east of Smithfield, F.S.

This community was created by Rev Samuel Rolland, a French missionary in 1834 with Moshoeshoe’s permission. Near that station were large communities of Basotho under chiefs Phoshudi, Lephoi, and others. All of them had accepted Christianity and the overall leadership of Samuel Rolland.

Moshoeshoe had appointed him to give permission and register all Cape Colony Afrikaners searching for grazing in that area called Sevenfontein. There were seven big springs in that very fertile part of the Caledon river valley.

There was a primary school, a trade school, a church building and a printing press and a library at Beersheba. This community of more than 2000 people produced grain and vegetables and sold surpluses in Smithfield. They also had large herds of cattle, sheep, goats and chicken.

On the 23rd March 1858 just before sunrise, Afrikaner commandos under Sauer, the magistrate of Smithfield, surrounded the mission station and demanded the people to hand in all guns. While Samuel Rolland was collecting them, the commandos started shooting all residents and burning their houses and all mission buildings including the church, schools and printing press.

When firing stopped, 2000 Basotho had been killed. Those who tried to escape by crossing the Caledon river were ambushed at the crossing point and all murdered.

Rev Samuel Rolland was taken prisoner to Smithfield and his furniture looted by the marauding hordes of Afrikaner commando members. More than 4000 cattle, 2000 sheep and goats were shared by the attackers and the fields burned.

Sevenfontein, the land of the mission station was divided into 61 farms and shared by the commando members and their families. Those farms are still in the hands of those murderers up to this day.

Moshoeshoe wrote a stinging letter to Boshoff, the president of the Free State republic, about this massacre of Basotho Christians and the total destruction of the Beersheba mission station.

The Dutch Reformed church hid the story of this ruthless massacre.

The blood of Beersheba is still crying from the ground where the people of Beersheba were left to be devoured by wild animals and birds of prey! They were never buried!”

Sechaba se belaella bobolu lipakeng tsa morena le Machaena

Lesotho—Baahi ba Likotsi Ha-Tšiame, Maseru ka boemeli ba bona ka komiti ea mok’hanselara bo fihlile Lehakoeng la litaba ka Laboraro lena bo re morena o khinne mosebetsi o neng o etsoa ke komiti eo oa ntlafatso, ka mabaka a sa tsebisahaleng.

Ba re sechaba se qetetse ho fumantšoa litšebeletso ka Motšehanong monongoaha, ’me ha ba leka ho atamela morena, o ba tšosa ka taelo ea lekhotla le ho ba bitsetsa sepolesa sa Ha Thetsane.

Ba lla hape ka hore lipompo tsa metsi, tsa sechaba, likonopo tsa tsona li moreneng, ’me morena o ba koalla oona, hoo ba eeng ba qeta nako ba le leqemeng la ‘ona. Leha ho le joalo, morena Kuenane Matsoso, o re litaba tsena li se li le makhotleng a boahloli, a keke a li bua. Lekhooana.