Koloi ea Khotsang Mohoeshoe e nyanyatsoa ka tsoekere

Lesotho—Koloi ea Monghali Khotsang Moshoeshoe, Rankulikae oa Mokhotlong e tsoha e nyanyalitsoe ka tsoekere ka enjeneng ke linokoane tse sa tsoejoeng, ho rialo mong’a eona ea reng e bonoe ke moqhobi oa eona ha a ne a lokela ho e lumisa.

Litsebi tsamakoloi li re hoja e be tsoekere eo e ne e ile ea tseloa enjine e ntse e chesa, koloi e ne e tla hlaheloa ke mathata a neng a ka etsa hore e hloloa ho luma, ho neng ho tla lokela ho kenya mong’a mong’a eona litšenyehelong tsa ho e lokisa ka lichelete tse boima. RK.

Bohanyetsi bo shanotsa Dr Moeketsi Majoro, letona la lichelete

Lesotho—-Bohanyetsi ba lesotho bo re letona la lichelete la Lesotho le boshano ha le re ho chona ho bolelisoang ke lona, ha ’muso oa naha ena ho tsoetsoe ke bohlasoa ba o fetileng oa Khokanyana-phiri.

Bo bua ka liphala tsa bona, ka Laboraro lena, bohanyetsi bo re ’nete ke hore bo tsoile pusong bo siea libilone tse tharo le halofo tsa Maloti molemong oa hore Loti le lule le lekantse thebe le Ranta ea Afrika Boroa, ho ea ka litumellano tsa linaha tsena.

Ke moo bo itseng letona la lichelete la Lesotho, Dr Moeketsi Majoro, le lokela ho bolella bakhethi le bakhafi hore na le entse eng ka chelete eo ea naha, ha e le mona le se le bolelisaka ho chona nakong ea likhoeli tse tharo feela paramente e abile lichelete.

Pelaelo ea bohanyetsi ke hore senyethehali seo, se nyameletse kahar’a ’Maesaea Trust Fund, Mekete ea tsoalo ea tonakholo le mosali oa hae, ’moho le lechatohali la bahlomphehi bao, meputso ea baokameli ba babeli ba lichankana, matona a mararo le bangoli ba baholo lekaleng la thuto.

Ka mokhoa o joalo ba supile hape hore lekala la mesebetsi e meholo le na le bangoli ba babeli ba sa hlokahaleng, maeto a turu a tonakholo e tsamaeang le phiphitha e ikelang menateng, ho lefshoa ha baemeli ba bangata ho feta palo ea molao Switzerland le mabotho a Sadc har’a tse ngata. RK.

 

 

Bohanyetsi bo letšolong la beke le beke la ho phanyaola limpe tsa ’muso

Lesotho—-Bohanyetsi ba Lesotho, kantle le kahar’a paramente, bo simollotse kajeno ho phanyaola limpe tsa ’muso o litulong, ho itsalo moparamente ea Malingoaneng, Serialong Qoo, puisanong le bafuputsi ba litaba, ntlokholo ea Nonyana e Kholo, Maseru.

 Polelong ea bohanyetsi, e baliloeng ke Apesi Ratšele oa LCD,, bohanyetsi bo supile lipolao tse tšeletseng, tsa sehloho tsa batho, tse belaelloang mapoleseng ho tloha ’muso ona o lutse sa maratsoana, ka Phupjane ea ngoahola, ’me ho tsona kaofela polelo e re ha ho e-s’o tšoaroe lepolesa le le leng.

 E re ho ena le ho tšoaroa, a mang a phahamisitsoe mosebetsing ha a mang a falliselitsoe litsing tsa sepolesa tse thoko le see a bolaileng batho a le ho tsona, ’me tsena kaofela mapolesa a li etsa e le phaehahatso ea taelo ea tonakholo Motsoahae Thabane, ea hore a tokhotse babelaelloa ha ba likelletse, o tla a sireletsa.

 Polelo e re bafu ke Thelingoane ’Mota oa Ha Mofoka, Mosiuoa Raleababa oa Maputsoe, Terene Pitae oa Butha Buthe, Thabang Maqokoane, le e mong oa Qachaseneke ea sa boleloang ka lebitso. Ho feta moo, bohanyetsi bo buile ka lefu la Lipolelo Thabane, mosali oa tonakholo ea neng a sa phele le eena ea fenethiloeng letsatsi pele ho peho ea monna oa hae.

 Ho nyamella ntlokholo ea Sepolesa sa Lesotho ha ’Makarabo Mojakhomo, ho seng ho k’hoefiloe ka sehlethela sa mathe ke Amnesty International, le hona, ho hlalosoa ke liphala tsa bohanyetsi ba Lesotho e le bokhopo, bosoto, bokakalope le boitšoaro bo nyehlileng ba ’muso ona ka mapolesa a oona, a seng a bitsoa Lepolesa-motokhotsi ke lisoasoi tsa naha ena. RK.

 

 

 

UNDP e khakotse qaleho ea lipuisano tse isang tlhophong-bocha

Lesotho—Lefapha la Mokhatlo oa Machaba a kopaneng (UNDP) le khakotse morero oa lipuisano le tsitsiso ea lipolotiki tsa Lesotho, ka sepheo sa ho isa naha ena tlhophong-bocha ea litaba tsa lona, nakong ea selemo le halofo ho tloha ka Lapele la beke ena.

Mookameli oa UNDP Lesotho, Monghali Salvadore Niyonzima a bua pele ho tekenelo ea limilone tse peli tsa litolara tsa Amerika, o itse o lebohela Basotho ka chelete eo, e hopoletsoeng ho ba thusa ho bopa bonngoe ba maikutlo malebana le morero o moholo oa tlhopho-bocha ea bokamoso ba naha ena.

Tšebetso ena, le hoja e tla kopaneloa le ’muso oa Lesotho le Sadc, mekhatlo e latelang e tla ba matsoho a nanabelang mafapha a fapakaneng a sechaba, ho a atametsa lipuisanong le ho a fa tataiso e tlang ho etsa hore bohle ba nolofalloe ke ho kenya letsoho tlhophong-bocha. Mekhatlo eo ke e mararo ea machaba e leng: UNDPA, UN-Women le OHCHR, le e ’meli ea Lesotho, e leng: LCN  le CCL.

Niyonzima o bolelletse seboka se neng se kopane Maseru, ho e ’ngoe ea lihotele tse kholo hore UNDP ke eona e tlang ho laola tšebeliso ea chelete ea morero ona o moholo. O itse sepheo ke hore isao, ho tle ho be le tumellano holim’a lintlha tsa khang ea Tlhophobocha.

Ka sona selemo seo, ho fokotsehe likarohano le tsitsipano kahr’a mafapha a tsireletso ea naha, ka sepheo sa ho nolofaletsa bohle ho kenya letsoho tlhophong bocha.ntlha ea boraro e tla ba sechaba se tsebang hantle hore na ho uoa kae, ka tsela efe, hoo bohle ba tla nolofalloa ke ho tlatsetse. RK.

 

 

 

 

’Masepala, Alliance Insurance le Sepolesa sa Lesotho ba kopanela taolo ea sephethephethe

Lesotho—Alliance Insurance e kentse letsoho le toma tlatsetsong ea taolo ea sephethephethe sa toropo ea maseru ka tsela e tlang ho fokotsa tšubuhlellano lihoreng tsa hoseng, har’a beke.

Monghali Mokhosi Foko o re khoebo ea habo e tlatselitse ka bahlankana le baroetsana ba mashome a mabeli a metso e robeli, kaofela ha bona, ba sa tsoa fumana lengolo la junifesitshi ba neng ba ntse ba liila ba batla mesebetsi, ba sa e fumane.

O re tlatsetso ea bona e tla ba ea likhoeli tse tšeletseng, e leng ho tloha joale ho ea kena ka Tšitsoe ea monongoaha, ntle le ha ho ka fihleloa tumellano e ncha.

Tšebetso ena, e kopanetsoe le sepolesa sa Lesotho, sa taolo ea sephethephethe ’moho le Lekhotla la Motsemoholo Maseru. Foko o re ho tla koaloa mebila e meholo ka hora ea botšelela ho ea kena ho ea borobong ka sepheo sa ho lokolla sephethephethe hore se lelemele feela.

Lihoreng tsa mantsiboea, Supt Thoma Sephaphathi o re teng ho tla sebetsoa ka ho foka matsoho feela, ha ho na ho koaloa litsela joalo ka hoseng. Ho feta moo, o re tumelo ea bona ke hore ha Alliance Insurance e ka felloa ke chelete kamor’a nako e lumellanoeng, sechaba se tla be se se se tseba thifa, hoo mapolesa a ke keng a imeloa.

Nakong ea tšebetso ea bahlankana le baroetsana bana ba nakoana, Monghali Sephaphathi o re mosebetsi oa barutehi bana e tla ba ho foka matsoho feela, e seng ho shebana le litlolo tsa molao oa tsela, oo e tla sala e la oa mapolesa. RK.

 

Dr Likoti o re Lesotho le se le busoa ke teraesekele e seng koloi

Lesotho—Dr Fako Likoti, o re Lesotho ha le sa busoa ke koloi, le se le busoa ke baesekele e mabile a mararo, e leng teraesekele, ho ea ka puo ea tonakholo Motsoahae Thabane ha a ne a bua le basebetsi ba lifeme, a re letona la basebetsi le mo nyamelletse, ka lebaka leo, le itebetse.

Likoti o re polelo eo e bolela hore puso ea Lesotho ha e sa tsamaisoa ka tumellano ea mohla Phato e neng e hlola matsatsi a mashome a mararo a moto o mong, e neng e tekeneloe ke Matoala, Mapele, Manasi le Malekana, e le mekha e thehang puso ea koloi ea lephele.

Tumellano eo, Dr Johnson Likoti o re e hlakile tabeng ea hore ha ho letona le tla lelekoa ntle le therisano le ba mokha oa habo lona, ka lebaka leo, ha tonakholo a re moetellipele oa Bolekana o itebetse, o bolela hore Bolekana bo tsoile selekaneng sa puso.

Ka ho tšoana, Likoti o re o fumane ka mehlolo e tšepahalang hore Dr Motsoahae Thabane o tseba hantle hore letona leo, Keke Rantšo, lea kula, ka ha a na le lengolo le hlalosang hore ka nako ee a neng a mo latola kapel’a basebetsi, o lingakeng tse ntseng li mo sebetsa, kantle ho naha. RK.

 

IOI expresses grave concern about the situation in the Kingdom of Lesotho regarding the Ombudsman

Vienna, 25 June 2018

The International Ombudsman Institute (IOI) has become aware of very concerning develop-

ments affecting the Office of the Ombudsman of the Kingdom of Lesotho. In the name of our in-

stitution and its members all around the world, we would like to express our grave concern re-

garding the recent public search of Ombudsman Leshele Thoahlane by State police in the room

where he was conducting hearings.

As the only global organization for the cooperation of 191 independent Ombudsman institutions

worldwide, the IOI is committed to promoting and strengthening the concept of ombudsmanship.

In order to further the cooperation and networking, the IOI focuses on enabling the membership

of Ombudsman institutions around the world and supports Ombudsman institutions under threat.

Independence is a fundamental aspect of Ombudsman institutions and should be guaranteed by

provisions in the national legislation, preferably in the Constitution, as well as in practical and

functional terms. The independence of an Ombudsman is therefore also an important require-

ment for membership in the IOI. According to Article 2 and 6 of the IOI Bylaws, an Ombudsman

may „not receive any direction from any public authority which would compromise its independ-

ence“.

It is therefore with great concern that the IOI has learned that the Ombudsman of Lesotho,

Advocate Leshele Thoahlane, was publicly searched by the police in the room where he was

conducting hearings, in the presence of citizens and journalists. These actions are completely

unacceptable as they demonstrate a total lack of respect for the Office of the Ombudsman and

the Ombudsman himself. This has the potential to undermine the authority of the Office in the

eyes of the citizens of Lesotho who might become reluctant to use their right to complain about

the administration. This would be to the detriment of the principles of good administration and

the rule of law.

The IOI therefore expresses its grave concern with regard to the recent developments in Leso-

tho and reiterates its commitment to strengthening and upholding the independence of Om-

budsman institutions around the world.

Peter Tyndall Caroline Sokoni Günther Kräuter

IOI President IOI President African Region IOI Secretary General.

’Muso o behile Moeketsi Majoro lintšing tsa selomo, morao ho tletse

Lesotho—Polelo ea lekala la lichelete e supang hore ’muso o feletsoe ke lichelete hoo o seng o le lekhatheng la ho ea IMF, ho ea kopa lichelete tsa tlatsetso, ha oona o ntse o leka maoala a ho nyolla mokotla oa sechaba ka ho pepeta Basotho, ka likhafa tse boima.

Bakhethi, ba buileng Pusong ea Sechaba ka Sechaba ka Labotšelela lena, ba itse polelo eno e kotsi ho Dr Moeketsi Majoro, letona la lichelete la Lesotho ka ha e supa bofokoli ba hae ho etsoeng ha likhakanyo tsa sechaba le taolong ea matlotlo a naha ena.

Sena, ba itse se senoloa ke hore letona lena, ha lea ka la bua ka ho felloa ke lichelete ha ’muso selemong se fetileng, moo likhakanyo li neng li hlophisitsoe ke letona la Khokanyana-phiri, empa mona moo li hlophisitsoeng ka litsebo tsa eena Dr Majoro, chelete e fela nakong ea likhoeli tse peli feela li abiloe, e leng sesupo sa hore o hlotsoe ho etsa likhakanyo tse nepahetseng.

Ntlha e ’ngoe, e belaelitseng bakhethi, ke phatlalatso e etsoang ka likoranta le litsi tsa khaso ha e ne e lokela ho ea etsetsoa ka paramenteng, ho liabi tsa likhakanyo tseo.

Hape, bakhethi ba buile ka khiro e makatsang ea makoloi a maparamente, ka lichelete tse holimo, tšebeliso ea lichelelte tse ngata meketeng ea tsoalo le manyalo a tonakholo le mosali oa hae, linyeoe tse turu tse hopoletsoeng ho leleka Moahloli e Moholo, ho leleka manǵosa le baemeli ba Lesotho machabeng, ’moho le maeto a turu a hapelleng phephithahali ea batho ba ikelang monateng.

Bakhethi ba itse melao ea tsamaiso ea paramente e tlama hore phatlalatsoe ea mofuta ona e etsetsoe tulo e kopaneng ea Lekhotla la Sechaba le Lekhotla la Mahosana, moo letona le tlang ho phenngoa mahafi, le hoja ho se ho tsebahala hore batsamaisi ba Lekhotla la Sechaba ba tla hanela litho ho botsa.

Ntle le moo, ba itse ho koaloa molomo ha PAC, hoa bonahala joale hore ho ne ho bilietsa eona taba ena ea hore letona le se phenngoe mahafi ka tšebeliso e mpe ea lichelete tsa sechaba, e fetotsoeng lefa la mofonono. RK.

Mathibeli Mokhothu o re ’Muso o se ke oa ipateletsa ka bona

Lesotho—Moetellipele oa bohanyetsi ba Lesotho o re ’Muso oa Lesotho o qabetsoe, o se o hloloa ho lefa melato ea oona, joale, o ikarabella ka ’Muso oa Khokanyana-phiri ha ba reng o ba lefe, o re o fumane o qetile chelete.

Tsena, monghali Mathibeli Mokhothu o re li hlahelletse lipolelong tsa ’muso tse fapakaneng matatsing ana, o bile o etselletsa Khokanyana-phiri ka liketso tsa botlokotsebe, ha o lokela ho khalema liofisiri tsa oona tse tsoileng taolong, tse kang ta lichankana tse ileng tsa tlontlolla Ombudsmen ka ho e secha.

Tabeng ea ho kolota teng o re bona ba siile ’muso o ntse o le boemong ba ho lefa melato le ho etsa mesebetsi ea ntlafatso, ha ’muso oa lephele o kena, oa bolaisa sohle se neng se le ka khetsing e kholo ea sechaba leino, ha se fela, o’a qalella o re o fumane ho se letho.

E mong oa bahoebi ba makoloi a baeti, o bolelletse Lehakoe la Litaba hore o tseba hantle hore maparamente le boramakoloi ba khemang le mekha e tsamaisang puso, ba hiriselitse ’muso, ’me ha ho e lefshoang ka tlase ho likete tse mashome a tšeletseng a maloti ka khoeli, empa a Basotho ba sa apareng mebala ea mekha eo tsona li lefshoa likete tse mashome a mabeli a metso e supileng tsa maloti, ka mosbetsi o tšoanang. RK.

 

Monyenyetsi oa polao ea Sebonomoea, Qoo le Sekata

Lesotho—Ho na le monyenyetsi oa ho bolaea batho ba bangata ba amahanngoang le bohanyetsi ba Lesotho. Har’a bona ho na le Sebonomoea Ramainoane, Teboho Sekatla le Serialong Qoo, ka matsatsi a fapakaneng. Lefu la Sebonomoea le reretsoe ho ba ka Phupu 18, 2018.

Monyenyetsi ona ke oa motho ea reng o qeta ho bona likoloi tse tharo li laeloa meqeqekohali ea libetsa tsa sesole tse akhang liqhomane, li laelloa matamong a Wasco, Ha Thetsane, lipakeng tsa 18hrs le 21hrs kajeno. Ho tloha moo, li hlalosoa li tsamaile ka tsela e ilo feta Ha Tsolo.

O tsoelapele hore har’a makoloi a nkileng libetsa tseo, ho na le e tsebiloeng e le ea mopolotiki ea tsejoang ka botlokotsebe oa Quthing.

Koloi e lebone le kang la mapolesa, le bolou, e ile ea bonoa e fihla Ha Thetsane, bapalami ba eona ba kharumela ba faneng ka monyenyetsi, ba re na ke bona ba ntseng ba bua MOAFRIKA FM. Bao ba itatola.