Mafekefeke litabeng tsa Lesotho le Basotho

 

Mafekefe a Labobeli la beke ena a supile lintlha tse ’maloa tse lokelang ho otlolloa ke babusi le babusuoa ba naha ena tse kang mangolo a khoebo ea makoloi, ntlafatso ea lenyalo, seaparo sa basali le barali ba bona.

Lenaneo le neng le tsamaisoa ke Mohlophisi e Moholo le ile la lemosoa hore Lekala la Khoebo le se le sa fane ka mangolo a khoebo ea makoloi a tsoang Japane ho Basotho ka le reng khoebo eo e tletse, empa, ha ho shebisisoa ho fumaneha hore e tletse melata, e seng Basotho.

Hona khoebong eo ea melata ea makoloi, ho ile ha hlahella hore makoloi a mang a rekisoang ke eona, ha a be le litokomane tse nepahetseng bakeng sa ngoliso ea tsona, hoo li seng li ngolisoa ke eona melata eo pele e ka fua mong’a eona, hore na eona e atleha joang, e bile taba e qetellang ka hore ho be le pelaelo ea hore liofisiri li ja le melata eo.

Taba e ’ngoe e bile ea khoeli ea basali, potso ea e-ba hore na e hlile e bolelang, e re basali ba entse eng ee ba neng ba ntse basa e etse likhoeling tse ling tsa ngoaha, ha ba ha boutloahala hore le hona nakong ena ea khoeli e bona ho ntse ho bonoa le ho utloahala limpe tse ngata tse etsoang ke bona ho basali ba bang, bana ba basali ba bang le ho banna ba basali ba bang.

Moteno oa basali, oa ho imomona e bile taba e monate ho ba neng ba mametse mafekefeke ao, ba re ke hore ho hle ho lumellanoe hore mosali kapa moroetsana a lokolloe hore le ha a se a shoetsoe ke monna ea neng a mo lumella a bile a mo rekela limomonane tsa malikhoe kapa mese e qepetseng, a tle a roale thapo ka sona seqepetsana seo kapa semomonane seo sa bolikhoe.

Ka mokhoa o tšoanang, moroetsana ea neng a tena liqepetsana le limomonane, a lokolleloe ho chata ka tsona, ka ha seaparo sa boikhethelo ba hae le mohlankana oa hae.

Khoba e kholo e bile moo ho ileng ha utloahala hore basali ba ntse ba tsoelapele ho sala e le bahlolohali ba holisang likhutsana, ha ka le lehlakoreng le leng, naha e ntse e ateloa ke mafetoa ka lebaka la banna le bara ba bona ba fellang mabitleng le lichankaneng.

Tabeng eo, ba re ho be le molao o ntlafatsang lenyalo ka ho lumella banna le bara ba bona ho thusetsa moo bothata ba khaello ea monna kapa ea ntate e leng teng, feela e be ka molao oo ha monna eo a se a ka o tlola a tlang ho fua kotlo e mo lokelang.

Taba eo e utloahetse e ka tsoela le maparamente a mangata molemo ka ha a etella a oetse tsietsing ea ho phelisa malapa a mangata empa a tsejoa ka le le leng, e leng elo hangata, le salang lebatooeng ha Mohlomphehi a tlile Lekhotleng la Sechaba, joale tlhoko ea bonna eona e mo tlama ho fumana e chitjana.

Maikutlo a hore lenyalo ke taba ea selepe se bohale feela, e ile ea theseloa, ha fumaneha hore Litlhoko tsa monna ho mosali kapa mosali ho monna li ngata ho feta taba eo ea ho ratha. RK.

Likhau tsa basali lekaleng la Matla le Bolepi

Maseru: Aug. 31/16—Lekala la Matla le Bolepi le ntse le tsoelapele ka moteke oa semetletsahali oa likhau tsa basali ba ipabotseng mafapheng a bona a tsebetso, ho e ’ngoe ea lihotele tse kholo tsa motsemoholo oa Lesotho Maseru.

Mokete o bile o akha lipuo tse hopoletsoeng ho khothatsa basali le ho ba khothaletsa ho sebelisa matla le bohlale ba bona hantle. Lehakoe la Litaba la MOAFRIKA le ile la khahloa ke puo e neng e bile e sa itlhophisetse ea barali ba ntate Bambatha Tšita, Tšepang le Ntšepeng, e neng e ka ea moruti ea itlhophileng hantle, e supileng makhabane le mefokolo ea basali ba Basotho, e bile e supa tsela e nepahetseng.

Lehakoe la Litaba le tlohile moketeng e le hona lipitsa li hobang, le potlaketse ho tla fana ka bohashana. Litaba tsa metsotso e meraro kamor’a hora ea boraro li tla ba fana ka mosaletsana oa tlalehoa ena. RK.

DCEO e qosa 4 ka bosholu ba bomenemene, LPB.

Maseru: Aug. 31/16—DCEO e re Batho ba bane ba qosoang ka bosholu ba bomenemene ba chalete ea Banka ea Poso ea Lesotho e ka holimo ho limilone tse hlano tsa Maloti, ba filoe beile ke ’maseterata oa Maseru kajeno pele ho lijo tsa motšehare.

Ba babeli ho bona e leng Thapeli Tjabane le Mathealira Lerotholi ba hlalosoa e le bahlanka ba banka eo, athe Tjantjello Moremoholo le Mk’hayalethu Soqaka bona ba hlalosoa e le bahlanka ba Mokhatlo oa Machaba a Kopaneng Lesotho le lekala la tekano, ka tatello ea ho bitsoa ha mabitso a bona.

Motho ka mong o filoe beile ea likete tse leshome tsa maloti, le peheletso ea milone e le ’ngoe ea maloti. Nyeoe e isitsoe khotla ke lefapha la tonats’o ea bobolu le bomenemene. Lehakoe la Litaba ha lea qetella le tsebile hore na basuoa ba tsebile ho itefella kapa che. RK.

Bohashana ba Thaba Tseka

Maseru: Aug. 30/16—Monna oa Mpokochela Ha Sekonyela, seterekeng sa Thaba Tseka o Maseru moo a reng o tlilo batlana le Mosamaria ea ka mo thusang ka Sebaka sa ho lula ka ha a se na mang oe, moo a ntseng a phela teng a se a sena boiketlo.

Monghali Bojoalo Mphoso motho ea ntseng a mo file mokobobo, Thabong 2, toropong ea Thaba Tseka, o mo batlile chelete e fetang makholo a mane a maloti, ha a qeta ho fumana litsiane tsa bokooa, a re ke bakeng sa metsi a pompo.

’Mamorapeli Mpitsa a bua le Lehakoe la Litaba ka mohala, o itse, o makalla ho utloa hore monna enoa o se a le Maseru toropong empa a sa mo tsebisa. O re o ne a ikhethele ho thusa Bojoalo, lilemong tse ’ne tse fetileng, ka bolulo, e le ha a ne a lemoha hore ke e mong oa ba babeli ba nang le bokooa ba masapo, habo bona joale ha ho ea hlokomelang e mong.

O re o mo hlokomela ka lijo le ka bolulo bo sa lefelloeng; o mo arolela lessengoathana sa boitšokoli ba hae, etsoe chelete e amoheloang ke seritsa sena e tla kamor’a nako e telele haholo. Eena o re, ka boithaopo ba hae, monna o ile a mo fa makholo a mabeli a maloti, kamor’a ho amohela ka Lapele la beke ena, a re oa lemoha hore ho ntse ho koaloa metsi, mosalimoholo a thibe bohale boo ba Wasco.

’Mamorapeli o re o ile a lemoha ka nako eona eo hore monna o na le mosali ea ntseng a fiela phaphosi ea hae, a ba a mo bolelloa hore a hle a mo hlatsoetse a se ke a fella ho fieleng feela. Mohlolohali eo, o hlalosoa ke bahaisane a sa ka a bonoa a hlatsoa, empa, o bonoe a tsamaea hoseng, ha likhoho li itokiseta ho theoha likalaneng.

Bojoalo Mphoso o hlalosoa e le seroki sa lieta.

Bohashana ba litaba tsa Lesotho

Moshabesha, Molelekoa, Zaly le Khaketla ka lekhotleng la ’Maseterata oa Maseru

Maseru—Aug. 29/16: ’Maseterata oa Maseru, ka Lapele la beke ena, o ile a mamela kopo ea beile ea liofisiri tse peli tsa Econoet Telecom Lesotho, e leng benghali Tšeliso Moshabesha le Tseko Molelekoa ba qosoang ka bosholu ba moea oa lifono o akanyetsoang ho Milone ea Maloti, e le bosholu bo etsahetseng mongoaha ka Motšehanong.

Lehakoe la Litaba la MOAFRIKA le tlohile khotla nyeoe e letsatsing la bobeli, e leng ho tloha ka Labohlano la beke e fetileng e ntse e tsoelapele.

Ms Nonkululeko Zaly, mongoli e moholo oa pusong ea letsema la sechaba, lekaleng la likhokahano, eena o ile a fua beile ea likete tse tharo e tsamaeang le peheletso ea likete tse mashome a mabeli tsa Maloti nyeoeng e reng o ile a kenya letsoho tlolong ea molao e entseng hore ’Muso oa Lesotho o lahleheloe ke limilone tse leshome le metso e tseletseng tsa Maloti.

Fr Maieane Khaketla oa Kereke ea Chache Lesotho, eena o khutlile kantle ho Lekhotla leo, kamor’a hore Mookameli oa sepolesa sa Maseru a etse tlhopho ea hore litaba tsa hae li ke li sebeletsoe sepoleseng pele li ka isoa ka khotla.

Khaketla o ne a ile a tšoaroa ka Labosupa la beke e fetileng a le ka kerekeng, a belaelloa tlolong ea molao ea ho tlola lipehelo tsa Lekhotla tse mo hanelang ho hloella sebakeng se emang baruti ka nako ea litsebeletso tsa kereke. O ile a lokolloa setokising ka kopo ea ’muelli oa hae ha a ne a lokela ho robaletsa teng.

Mookameli oa mapolesa a toropo ea Maseru, S/Sup Motlatsi Mapola o re taba ena e qetiloe ka hore qoso e ke e tsoaroe ho se hokae, akhente e bue le fatere ho e lemosa kotsi ea ho hana ho ikobela taelo ea Lekhotla. RK.

Bohashana ba litaba tsa Lesotho

Bahlankana ba babeli ba re ba khakhathiloe ke mapolesa a Ha Ramabanta.Sepolesa sa Maseru e kantle ho toropo se tla keteka le sechaba boe-sa

Maseru: Aug. 30/16—Bahlankana ba babeli ba Thaba Putsoa Ha Mphethe ba re ba khakhathiloe ke mapolesa a Ha Ramabanta ka Labohlano la beke e fetileng, a re ba fane ka lithunya tse seng molaong, tsee ba neng ba sena tsona.

Mpamo Morolong o re eena le e mong Thabang Nkoko ba ile ba oeloa holimo ka sehloho ke mapolesa a neng a ka ba leshome ka palo, a fihla motseng oo oa Ha Mphethe, a ba batla lithunya tsee e itseng ha a sa li fumane, ha cha sepolo.

O re ba ile ba ntsoa ka har’a motse ka sepolo, a ba khakhatha ka melami ea masapo ho ea kena Ha Ramabanta moo ba ’nileng ba khakhatheloa teng ho fihlela ba lokolloa ka letsatsi la bo-supa la beke; ba lokolloa ntle le qoso ea letho le ha e se e le taelo ea hore ba tle ba boele ba itlalehe.

Thabang Nkoko o tlalehoa ke eena a ile a lokela ho fetela sepetlele Maseru ka ha a ne a bonahala a tsoile kotsi e kang ho robeha ha sephaka, se neng se bile se lutla mali.

Le ha ho le joalo, Morolong o re o kile a ba le sethunya se seng molaong, see a neng a se rekile Khauteng, seo a itseng o ne a nehelane ka sona hona Mapoleseng ao a Ha Ramabanta, ka Mphalane ea ngoahola.

Mookameli oa sepolesa sa Maseru e kantle ho toropo, S/Sup Teboho Masaile o itse ha a na leseli la litaba tseo, ntle hore oa tseba hore letsolo le joalo le bile teng tikolohong eo, empa ha a tsebe litlhokofatso tse etselitsoeng banna ba llang. O itse o tla sebetsa litaba tsa bona ha a se a lokolohile moo a ntseng a phathahane teng. Batho bao le bona, ba elelitsoe ke eena ho itlhahisa ofising ea hae ha e ba ba ka nolofalloa ho etsa joalo. RK.

 

Teboho Masaile

Mookameli oa sepolesa sa Maseru e kantle ho toropo o re ba tla ba le mokete oa semetletsahali, Rothe Ha Mokhalinyane bo-esa; moo ba tlang ho keteka likatleho tse malebana le thibelo ea litlolo tsa molao tse tsoetsoeng ke ho tšoarana ka matsoho ha sepolesa le sechaba sa tikoloho eo.

Mookameli ea neng a bua ho Probono ea kajeno ka mohala, o itse ho bonahala basali ba Sebaka seo, ba eme ka maoto ntoeng ea thibelo ea litlolo tsa molao tse bolaileng boholo ba banna le bahlankana ba metse e polesoang tlas’a motebo oa sepolesa sa Ha Mokhalinyane Thupalikaka.

Mokete ona, Mr Teboho Masaile o re ke oa boraro ho tloha ka o neng o be Ha Mofoka ka ’Mesa monongoaha, ha khoeling ena e tla be e le oa bobeli, kamor’a o bileng Thaba Bosiu. Mokhalinyane e alosoa ke Insp. Beleme Lebajoa, molleloa oa hohle moo a kileng a polesa teng.

Hona lenaneong leo, ho ile ha hlaha maikutlo a reng paramente e eletsoe hore e etse molao o thehang lenyalo la sethupu, ka sepheso sa ho thusa malapa ohle ho utloa monate oa monna kapa ntate, e le ho araba tlhoko e tsoetsoeng ke lipolao tsa banna le bahlankana.

Banna ba ile ba thabela taba eo, ea mpa ea betsoa ka majoe ke tse chetjana. Molao oo, ba re o hle o totobatse le litokelo tsa basali ba sethupu, le bana ba bona thepeng, e se re matlo a jana. RK.

 

Lesotho future Olympic champ in the making

IMG_20160827_122732

Lesotho’s future Olympic champion cyclist, the nine year old Mr Thato Tlouoe of The Lithoteng Cycling Association., the home of Lesotho champion cyclists.

One of such champion riders is Phethetso Monese who has just returned from the Olympics where he was the sole representative of Lesotho at the Rio 2016 Olympic Games.

Hi father, Mr Tumelo Tlouoe “Bra Stume” was a champion rider in the MTB categories of cycling. He is now busy developing new talent to benefit Lesotho’s competitive sport in the now and the tomorrow.

 

 

 

Temo ea lifate Qoatsaneng kamor’a kereke/Tree planting after church at Qoatsaneng

20160821_134158[1]

 

Lesotho—Maseru: Trees were today planted in the church premises after the main service at the Qoatsaneng branch of The Nation of God Apostolic Church in Zion.

The exercise was, apart from greening the surroundings, aimed at teaching the saints, the practical side of the gospel, that praying alone is not enough; faithfuls should learn to pray and work all at the same time. RK.

Ho ile ha lengoa lifate, sets’eng sa kereke ea Sechaba sa Molimo Apostolic kajeno, hang kamor’a lits’ebeletso tse kholo tsa Sontaha sa kajeno.

Ho fapana le hore mosebetsi oo, o tla ntlafatsa sebaka ka ho se ekeletsa botala le lipalesa, bakhethoa ba ne ba bile ba thusoa ho utloisisa hore thapelo e le eona feela ha ea lekana, empa batho ba lokela ho ithuta ho rapela ba ntse ba bile basebetsa.RK.

 

 

20160821_134158[1]

 

Monna oa ipolaea, setopo se epolloa kamor’a ntlo ea hae

Lesotho—Maseru: Monna oa Letsoapong Ha Seoli o iphanyehile ka molala ho fihlela a e-shoa, bosiu ba Labots’elela (Moqebelo); setopo sa nyatsi ee a neng phela le eona sona sa epolloa ke mapolesa kamor’a ntlo ea bona, ka Labosupa (Sontaha) thapama.

Sepolesa sa Maseru se re pele a ipolaea, monna o ile a tsebisa motsoalle oa hae hore o khathetse ke bophelo, o entse lintho tse ngata tse mpe. E “ngoe ea tsona, a re ke ho fenetha mosali ea neng a phela le eena a ba a boloka lebitleng le kamor’a ntlo, joale ketso eno le tse ling ha li mo fe khotso.

Monna o hlalosoa a ne a leleke mosali oa hae oa matsoathaka, ha a tla lula le nyatsi ee a ileng a qoaketsana le eona ha bophelo bo ntse bo tsoelapele.

Lesotho’s only hopeful for an Olympic medal

IMG_0410.JPG

Phetetso Monese, in front is Lesotho’s last hope for a medal in the Rio Olympics 2016. Lesotho’s champion in both mountain and road cycling has bee in Rio two weeks acclimatizing to the low altitude and climate of the coastal city.

He shall be on his saddle, taking the world solo, come Sunday, trying to raise Blue, White, Green flag that has a black conical hat, symbolizing the southern African nation above the whole world.

Cycling is a relatively new sport in Lesotho for many reasons. The main one being poverty amongst citizens which prohibits most from accessing even the cheapest used bike. Also, because of the danger that goes with it against reckless drivers who seem to regard cyclists a nuinsense on public roads.

The advent of MOAFRIKA LIFECYCLE, a not for profit organisation in cycling, has promoted cycling beyond everybody’s imagination. They hold monthly recreational, promotional and adventurous tours; some within the City of Maseru, the capital of Lesotho, some up to 120km across four districts. RK.