Lesotho Institute of Accountants e tekenne tumellano le likhoebo tse kholo ho fokotsa tlhokahalo ea mesebetsi Lesotho

Lesotho Institute of Accountants e tekenne tumellano le likhoebo tse kholo ho fokotsa tlhokahalo ea mesebetsi ka hara naha ena, ka hore baithuti ba Lesotho Professional Accountancy Programme, LePAP, ba fumantšoe botataisi le koetliso ea bohlahlobi ba libuka tsa lichelete, esale baithuti.

Mookameli oa LIA, monghali Monyaola Mosoloane, o re sena se tla thusa baithuti ho tseba ho itšoarela ka matsoho kapa ho fumana mosebetsi ka pele, hoba ba qete lithuto tsa bona, kaha ba tla be ba se ntse ba ena le litsebo tsa mosebetsi.

Leha ho le joalo, thuto ena, LePAP, e fumaneha sekolong se le seng sa thuto e phahameng ka hare ho naha,’me ke hona e tla fumaneha sekolong se seholo sa Sechaba, NUL, le Setsing sa lithuto tsa libuka tsa lichelete.

Monna o utsoetsoa M2000.00 ka lebenkeleng le rekisang mothamahane, Borokhoaneng, Maseru

Monna oa Phopholetsa Ha-Mabote Berea, o re o ne a utsoetsoe likete tse peli tsa Maloti ke monna ea bitsoang Masupha Marake, ea ileng a re o sebetsa khoebong ea mothamahane e Borokhoaneng Maseru, ka Tšitoe ea ngoahola. 

Monghali Lefa Motinyane, o re o ne a ile khoebong eo, a il’o reka joala ba khoebo ea hae e motseng, moo a ileng a atemeloa ke monna eo ka le reng a lefelle lik’heisi tsa hae, hoba ba se ba ntse ba laesha vene, ba hloka ho nkella le ba hae. 

O re eo o ile a re kaha ba potlaketse ho laesha, a mo nehe chelete a hle a lefe ho ba mechening, empa ka ho panya ha ntši a be a se a nyametse ka chelete eo, ho fihlela kajeno. Taba ena o e tlalehetse sepolesa sa Ha-Thamae, hona letsatsing leo.

Ena ke tlaleho ea boraro e fihlileng Lehakoeng la Litaba e bua ka monna oa lebitso leo, ee e reng ha le mo botsa ka batho ba llang ka eena a khethe ho se fane ka lehlakore la hae litabeng tseo, hoba o letsetsa batho ka nomoro ee e reng ha e fuputsoa ho hlaha lebitso le boletsoeng.

Ramatsella o tobile Tšosa AJ ka khiro ea hae e belaetsang

Monghali Bokang Kuoane Ramatšella o ngolletse Onkemetse Bashi Tšosa AJ, ka litaba tse malebana le khiro ea eena moahloli eo oa Botsoana ea okametseng tse ling tsa linyeoe tsa masole a Lesotho, o re o hiriloe hampe, a itokolle, a khutlele ha habo.

Monghali Ramatšella, a hlalosa litaba tsa lengolo leo lenaneong la Probono la MOAFRIKA ka Labobeli lena, o itse khiro ea moahloli Tšosa e fosahetse, hobane ka nako ea khiro ea hae, e ne e se e se moahloli,o ne a ile a ikhirolla kamor’a ho fumanoa a le molato ke makhotla a naha ea habo, ea re ha a lokela ho tobana le lekhotla le mamelang linyeoe tsa baahloli a monyola ka hloohong.

O re ka ho monyola ka hloohong hoo, Tšosa AJ o ne a itlhakola lethathamong la Batsoana ba ka nahaneloang boahloli kae kapa kae lefatšeng.

Ho feta moo, o re khiro ea hae e fosahetse hobane ha e a pota ho Komising ea Boahloli ea Lesotho, e leng eona e hirang bahlomphehi bao, hape o hiriloe ke lehlakore la balli ho tla le sebeletsa.

Nyeoe ea Metsing le Mochoboroane e chechetse ho Labone la beke ena

Lekhotla la molao oa motheo ka Labobeli la beke ena, le hloaile letsatsi la Labone la e le la ho qetela la ho fana ka tlaleho ea kahlolo eo baahloli ba tiisitseng hore e teng e ngotsoe, e neng e tjebela Clouse 10 matjoing.

Khang ea benghali Mothejoa Metsing le Selibe Mochoboroane ka liakhente tsa bona ke hore liqeto tsa SADC tse neng tse neng li re linyeoe tsohle tse amang bapolotiki li emisoa ha nakoana, ho fihlela naha e qetetile ka Tlhopho-bocha ea molao oa motheo, lia tlama.

Lekhotla le bopiloeng ka baahloli ‘Maseforo Mahase, Molefi Makara le Semapo Peete ke hore hona le kahlolo e ngoetsoeng e neng e tjebela tumellano eo matjoing, empa liakhente tsa benghali Mothejoa Metsing le Selibe Mochoboroane li re ha ho kahlolo ea mapomelo e joalo.

Sena se latela kopo ea Metsing le Mochoboroane lekhotleng leo ea hore le ba namolele, qosong e ba tobileng ea teko ea ho liha ‘muso.

Mokhothu o khothaletsoa ho nka sa botonakholo ba Lesotho

Monghali Serialong Qoo a tlatsitsoe ke Ms Likeleli Tampane o hlahletse tšisinyo ea ho hloka tšepo ho tonakholo Motsoahae Thabane le ’muso oa hae, ho hloelle moetellipele oa bohanyetsi, mokhethoa oa Mphaki, monghali Mathibeli Mokhothu.

Taba ena e se e bakile litlhokonyane ka lehlakoreng la ba busang hoo ba seng ba ntse ba ngollana le ho hoelehetsana ka marangrang le ka mekhoa e meng ba kopana hore, e re ka ha lekhetlong lena tšisinyo e latetse litselana tsohle tsa molao, bohle ba pheme lefu kapa bokuli, esere ’Muso oa Lephele oa kulupana ba o shebile.

Basotho ba tla hopola hore sethathong, tšisinyo ea mofuta ona e ne e hlahleloe ke mokhethoa oa Toala lebatooeng la Korokoro, a tlatsitsoe ke oa Potoana ho la Qalabane. Ea na ea hanoa ka le reng beng ba eona ha ba a latela tsamaiso e nepahetseng ea paramente ntlheng eo.

Bekeng e fetileng ha kena e neng e sisinya lebitso la mokhethoa oa Malingoaneng, monghali Serialong Qoo, e le ea eena mokhethoa oa Senqu, Ms Likeleli Tampane, a tlatsane le monghali Thabo Ramatla, moparamente oa Sethala sa moruo, Mafeteng.

Basotho ba tla lemoha hore, katleho ea tšisinyo ena e tla ipapisa le hore na lehlakore la ’Muso oa Lephele le ntse le kopane hantle, ka ha lipalo tsa bohanyetsi, e le tsona feela li se na matla a ho etsa phetoho e labalabeloang ke bakhethoa bao ba Mokhotlong ea ka Tlokoeng le ka Khalahali.

Kahlolo ea nyeoe ea mookameli oa sepolesa e behetsoe bekeng e tlang, letsatsing le sa boleloang

Kahlolo ea nyeoe ea mookameli oa sepolesa sa Lesotho, moo a kopang lekhotla hore le tšoare tonakholo letsoho, hore e se ke ea mo leleka mosebetsing e tla fanoa boleleleng ba beke e tlang, ka letsatsi le sa boleloang.

Tsena, kamor’a hore moahloli Molefi Makara a mamele likhang tsa liakhente ka mahlakoreng a mabeli ka Labobeli la beke ena, ho tloha ha liotloana li simolla ho theha meriti, ho ea kena ha likhomo li oroha naheng, li shebisa manaka hae.

Monghali Holomo Molibeli o buelloa ke Adv Maqakachane oa Maseru, ha mofapa-hlooho o emetsoe ke akhente ea Afrika Boroa,Adv Cronje.

Motsamaisi oa paramente o sa ntse a mometse kopong ea TRC

Monghali Tsikoane Peshoane,mookameli oa Transformation Resource Centre (TRC) o re o ntse a e-s’o fumane Karabo malebana le lengolo la hae le kopang hore Motsamaisi oa Paramente a thibele ho baloa ha likhakanyo tsa lichelete tsa Sechaba ka Laboraro la beke ena.

Mosia o re lengolo le ngotsoeng le ho nehelanoa ho Motsamaisi oa Paramente ka La-pele la beke ena, le lokolisitse mabaka a mararo a maholo a ho thibela letona la lichelete ho teka likhakanyo e leng a latelang.

O re paramente e lokela hore e ke e itlhalose ka botebo tabeng ea boitokollo ba tonakholo.Hape, polelo ea Rabasotho e etsetsoang teroneng e lokela ho thokola ba pusong le bohanyetsi, le ho supa tsela e lokelang ho lateloa lethathamong la Tlhopho-bocha.

Ntlha ea boraro ke hore pherekano e kahar’a ’muso le puso e lokela ho lokisoa pele likhakanyo tseo li tšetleheloa bakhethoa ba Sechaba.

Lengolo la monghali Peshoane le tiisa hore letona la lichelete le lokela ho emela boitokollo ba tonakholo pele le ka bala polelo ea likhakanyo tsa lichelete tsa sechaba, etsoe, chelete e teng matsohong a ’muso, e ka o phelisa ho ea kena khoeling ea bone kamor’a ho kolumela ha selemo sa lichelete.

Metsing le Mochoboroane ba kopa namo ea lekhotla la Molao oa Motheo

Selibe Mochoboroane
Moetapele oa Sethala sa Moruo – MEC

Benghali Mothejoa Metsing le Selibe Mochoboroane ba hlahletse nyeoe e potlakileng ka Lekhotleng la Molao oa Motheo la Lesotho, thapameng ea La-pele la beke ena, ba kopa hore le hlahlobe le be le tjebele hole lisamane tse ba bitsetsang lekhotleng la ’maseterata ho ea balloa liqoso tse tlang ho ba hapella nyeoeng e tjametseng Lt Gen Tlali Kamoli, ea ho liha ’muso oa lesotho.

Nyeoeng e tlang ho kena ka Labobeli hoseng, benghali bana ba re nyeoe ena ke matsollopeli-mapata-masene, ke ea lipolotiki e seng ea tlolo ea molao,’me e thulana ka kotloloho le Memorandum o neng o saeneloe ke Sadc, Bohanyetsi ba Lesotho le ’Muso oa naha ena e reng ho se be motho ea ka qosoang ka litaba tsa mofuta ono nakong ena ea tlhopho-bocha.

Ho feta moo, ba re na ho tla joang hore e be ke hona ba hapelloang nyeoeng ea selemo sa 2018, selemong sena empa e sa le ba le teng kahar’a naha.

Ba re ke maikutlo a bona a sa thekeseleng hore ’muso o leka ka mekhoa eohle ho ba suthulemeletsa kantle ho lebala la lipolotiki nakong ena ea likhetho tse nkhang ka lebaka la ho ts’oerehla ha ’muso oa Lephele.

Ka bobeli, baetellipele bana ba Nonyana e Kholo le Sethala sa Moruo ka tatellano ea ho bitsoa ha mabitso a bona, ba buelloa ke Adv Motia Teele KC oa Hlotse, Leribe, a thusoa ke Adv Napo Mafaesa oa motse-moholo Maseru.

Liakhente tsa masole li qosoa ka nyeliso ea lekhotla ke moahloli oa Mo-tsoana

Moahloli oa nakoana oa lekhotla le phahameng la Lesotho, KK Lebotse, o laetse liakhente tse latelang ho hlaha ka pele ho eena, ho ea araba qoso e reng na ke hobaneng a ke keng a li fumana li nyelisitse lekhotla la hae, tulong ea lona ea La-pele la beke ena. 

Liakhente tseo, ke Mr Qhalehang Letsika, Adv Karabo Mohau KC, Adv Napo Mafaesa, le Adv Motia Teele KC. Nyeoe ea tsona e tla ba ka la mashome a mabeli a metso e robeli la khoeli e holimo. 

Ho feta moo, Lebotse AJ oa Mo-tsoana, o laetse mongolisi oa lekhotla ho fumanela baqosuoa ba sebeletsoang ke liakhente tsena, babuelli ba bacha, e le ha ba tla lebelloa ho hlaha khotla ka la mashome a mabeli a metso e meraro ho isa ho la mashome a mabeli a metso e supileng la khoeli e tlang. 

Taba ena, e makalitse balebelli ba litaba tsa molao le phethahatso ea toka naheng ena. Ba re na ha ho ka etsahala hore mabaka a liakhente tse tharo tsa masole ao a leshome, a utloahale mohla li hlahang khotla, ho tla etsoa joang ka tse tla beng li batliloe ke mongolisi oa lekhotla.  

Ka mokhoa oa ts’oanang, potso e re na liakhente tse ncha li tla kena ka khotla joang li e-s’o ithute linyeoe tse tjametseng: Rapele Mphaki, Pitso Ramoepana, Lekhooa Moepi, Mahlele Moeletsi, Mahlomola Makhoali, Nthathakane Motanyane, Mots’oane Machai, Liphapang Sefalo, Nemase Faso le Tieho Tikiso.

 

Nyeoe ea tonakholo Thabane e fetela Lekhotleng la Molao oa Motheo

ERhxaUPVUAEsCc5

’Maseterata oa Maseru o fetiselitse tonakholo Motsoahae Thabane lekhotleng la motheo la naha ena pele a balloa qoso ea polao ea mosali oa hae, Lipolelo. Sena se etsahetse ka Lapele la beke ena, pele Mohlomphehi a ka kenngoa ka lebokoseng la boqosuoa, ho ea balloa qoso eo.

’Muelli oa hae, Mr Qhalehang Letsika oa Maseru, o ile a etsa khang e ileng ea qetella ka hore ’maseterata a amohele kopo, ea hore ho qaloe lekhotleng la Molao oa Motheo, le toloke hore na h’oa nepahala hore tonakholo e litulong, e huleloe makhotleng a boahloli ho ea araba nyeoe ea tlolo ea molao.

’Maseterata e ne e le monghali Phethisi Motanyane ha mofapahlooho o ne o emetsoe ke Adv. Mpati Motšoane oa ofisi ea Mochochisi e Moholo oa naha ena. Ha ho’a boleloa hore na nyeoe e tla ea ba ka lekhotleng leo la molao oa motheo neng.

Ho bile teng Matona le batlatsi ba oona, ba neng ba ka feta leshome ka palo, sechaba sona e le boieane, se akha batšehetsi ba tonakholo ba neng ba thabetse qeto ea lekhotla. Ba ile ba tlaka mapolesa ka hore: “tšiba ho lla tse ka mahafing a oona.”

Mohlomphehi ea neng a apere sutu e boputsoa ba leholimo,o ne a lotiloe ke “mosali oa menaesa” Dr ’Maesaea Thabane, ea neng a apere mose o mokhoabana oa sefuba,o khabisitsoeng ka lipalesa tse tšoeu ho tloha holimo ho ea tlase, a roetse lek’heu le letšoana le lebanta le lephatšoana, haufi le bona ho lutse letona Samonyane Ntsekele ea neng a apare bokhubelu ba mali,sefubeng.

Letona Temeki Tšolo ha le feta pel’a sechaba se neng se khobokane kantle ho lekhotla ka bongata, le ile la re “u keke ua liela katse selomong.”

Athe Mohlomphehi Mohlophisi e Moholo eena o hlola a bolelletse bamameli ba se-ea-le-moea sena sa Molimo, sa sechaba ka sechaba hore nyeoe ha se potele, ho n’o emeloa liqeto tsa makhotla.